Home » Business trips a M.I.C.E. » FENOMÉN TCO ANEB CELKOVÉ NÁKLADY PROVOZU VOZIDLA
Business trips a M.I.C.E.

FENOMÉN TCO ANEB CELKOVÉ NÁKLADY PROVOZU VOZIDLA

První snahy dopočítat se celkových nákladů většinou vedly k aritmetickým součtům položek na nákladových účtech k jednotlivým vozidlům. Sčítaly se tak odpisy vozidel, náklady na mandatorní poplatky, pojištění, servis a tak dále. Dalším evolučním stádiem, ale pořád to byl takový „homo nákladus“, byl výše zmíněný přístup rozšířený o náklady administrativy, cenu práce zapojené do fleetu, plus úvaha o ceně vozidla jako uchovateli hodnoty, jakkoliv je to uchovatel hodnoty nestálý.

Vývojové stádium
A na závěř vývojové stádium, se kterým se setkáváme u těch nejznalejších a nejsofistikovanějších poradenských firem, „homo costus totálus“. Ekonomové jsou již schopni uvážit časovou hodnotu vynaložených prostředků vzhledem k financování firmy a jejím ekonomickým výsledkům, připojit pohled technicko-provozní, tedy dostupnosti servisní sítě, spolehlivosti a cenu zajištění mobility.

Nevýhodou prvního stádia byla při snaze snížit TCO především volba kompromisu v největších nákladových položkách, tedy ceně vozidla.

Bez kompromisů
„Nevýhodou prvního stádia byla při snaze snížit TCO především volba kompromisu v největších nákladových položkách, tedy ceně vozidla. To vedlo a někdy stále vede, ke zbytečným kompromisům. Druhá vývojová fáze přinesla správný analytický přístup z pohledu účetního oddělení a fleet managera. Poslední potom ucelený pohled i pro oddělení technické, lidských zdrojů a finančního řízení“, shrnuje Jan Tejnor, Business Development Manager společnosti ARVAL CZ.

TCO
TCO – total cost of operation, jsou tedy celkové náklady provozu vozidla zvážené ze všech úhlů pohledu společnosti a pokud možno korigované reálnými hodnotami. Protože v kalkulacích různých fleetových a leasingových společností se nacházejí zdánlivě podobné položky, které ovšem přinášejí jiný dopad do provozu a hospodaření společnosti.

Skutečné náklady
„Závěrem nezbývá než doporučit finančním manažerům a fleet manažerům, aby se soustředili při rozplétání gordického uzlu TCO na skutečné hybatele nákladů, jako je zůstatková hodnota, časová hodnota peněz, nebo administrativní náklady. A v neposlední řadě také na nákladové hybatele, které ve výsledovce nenajdeme – mobilita řidičů versus cena, bezpečnost a dostupnost dodávaných služeb“, uzavírá Jan Tejnor.

Další článek