Home » Business trips a M.I.C.E. » SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ AUTOMOBILŮ UŠETŘÍ FIRMÁM STATISÍCE
Business trips a M.I.C.E.

SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ AUTOMOBILŮ UŠETŘÍ FIRMÁM STATISÍCE

„Flotila služebních vozů představuje významné potenciální úspory nejenom u velkých firem, ale i středních a malých. U nás malé firmy stále podceňují správu vozového parku, který se tak může stát zdrojem nečekaných nákladů a rizik,“ zdůrazňuje Tomáš Hoplíček, specialista na správu vozového parku.

Snížení nákladů
Součástí správy vozového parku není jenom nákup a provoz vozidel, ale především sledování jejich spotřeby, tvorba elektronické knihy jízd, efektivní plánování rozvozů, sledování cen pohonných hmot a také pojištění a servis vozů. Firma Rudolf Jelínek a.s., která využívá systém pro správu svých vozidel, ušetřila 22 % – 26 % ročních nákladů na pohonných hmotách. „Díky tomuto programu se podařilo za předcházející rok ušetřit zhruba 150 000 – 200 000 Kč,“ počítá Pavel Korec ze společnosti Rudolf Jelínek a.s. Ze zkušeností s používáním technologií ke správě vozového parku jasně vyplývá, že kompletní správa vozového parku skrývá snížení nákladů kolem půl procenta. U velkých firem je tento potenciál až třicet procent. Úspory však v žádném případě neznamenají snížení komfortu a mobility pracovníků.

Přesnost
Vysoká cena za pohonné hmoty nutí dopravce hledat úsporná opatření na všech místech. Jednou z mnoha možností je komunikace mezi dispečerem a řidičem. Díky moderním komunikačním technologiím, které umí zasílat krátké textové zpráv přímo do navigace v automobilu, dostává řidič textové instrukce, kam má jet, kde zboží vyložit, popřípadě kde má tankovat nebo odstavit vozidlo. Odpadají tak zbytečné nepřesnosti při diktování adres a řidiči i dispečeři mají jednodušší práci. Tento systém používá nejčastěji kamionová zahraniční doprava a servisní vozidla.

Další článek