Odpovědná budoucnost
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČESKU PATŘÍ K EVROPSKÉ ŠPIČCE
Do barevných kontejnerů, které jsou nosným pilířem pro třídění odpadů, pravidelně ukládá své odpady 73 % obyvatel ČR. Především jejich zásluhou se tak v tuzemsku ročně vytřídí a předá k dalšímu zpracování 71 % všech obalů uvedených na trh. Vždy je ale samozřejmě co zlepšovat. V souvislosti s vyššími cíli vyplývajícími z obalové a odpadové směrnice a … Pokračovat