Outsourcing a franchising
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SE TÝKÁ I PODNIKÁNÍ
Společenská odpovědnost firem jako součást konceptu trvale udržitelného rozvoje je pojem, který je u nás v Česku už poměrně známý a zavedený. Měří a hodnotí nejen ekonomické výsledky, ale také výsledky sociální nebo environmentální. Řeší se témata jako etika, transparentnost, budování pozitivních vztahů, kvalita výrobků a služeb, ochrana duševního vlastnictví, odpovědné nakupování nebo pozitivní dopad na … Pokračovat