Home » Outsourcing a franchising » HR OUTSOURCING: VYPLATÍ SE?
Outsourcing a franchising

HR OUTSOURCING: VYPLATÍ SE?

Obecně se tvrdí, že outsourcováním některých složek svého podnikání nebo činnosti firma ušetří, méně se pak mluví o tom, na čem přesně a kolik. Outsourcing je jiná forma zajištění fungování určité složky firmy, má tedy i jiné náklady. Nejinak je tomu u outsourcingu lidských zdrojů – human resources.

V rámci outsourcingu se agentury práce starají o tu část zaměstnanců, která není zahrnuta do kmenového stavu dané firmy.

Komplexní služba
Firma, která se rozhodne outsourcovat lidské zdroje pomocí personální agentury, by měla dostat komplexní službu na míru na základě jejích potřeb. V rámci outsourcingu se agentury práce starají o tu část zaměstnanců, která není zahrnuta do kmenového stavu dané firmy. Zajišťují i administrativní záležitosti, uzavírají s pracovníky pracovní smlouvu (vzniká nárok na dovolenou, hradí za ně zdravotní a sociální pojištění), zajišťují vstupní školení, vybavení zaměstnanců pracovními a ochrannými pomůckami, zaškolení na pracovišti a sledují docházku a zajišťují náhradu pracovní síly při výpadku.

Snížení nákladů
Firma výrazně sníží náklady v administrativě – agentura zajistí veškerý personální a mzdový servis. Další snížení nákladů se projeví ve mzdové oblasti – náklady za agenturní pracovníky se vykazují v nákladech za služby. Zvyšuje se i produktivita kmenových zaměstnanců (do statistik se agenturní zaměstnanci nezahrnují) a flexibilita (možnost náhrady za nepřítomné zaměstnance). V případě nutnosti snižování stavů ušetří firma i na odstupném.

Nové podmínky
Agentur práce je u nás cca 1200. Za poslední 3 roky se jejich počet snížil přibližně o 1/3. Přispěla k tomu jak ekonomická krize, tak i zpřísňování podmínek pro agenturní přidělování a vůbec fungování agentur práce jako takových. Agentury práce sdružené v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS), přistoupily a dodržují Etický kodex Asociace a také vytvořily „Zlaté standardy služeb dle APPS“, kterými se řídí a které by měli být vodítkem i firmám při výběru agentury.

APPS

Agentury práce sdružené v APPS:

  • Vlastní platné povolení ke zprostředkování MPSV
  • Mají sjednáno pojištění proti úpadku
  • Agenturním zaměstnancům platí mzdy a odvody v termínu a dle platné legislativy, pracovní poměr a dohodu o dočasném přidělení sjednávají písemně a před zahájením práce
  • Dodržují srovnatelné podmínky pro agenturní zaměstnance a klientům předkládají kalkulaci v hrubé mzdě
  • Nevyužívají fiktivních cestovních příkazů, nedopouští se tzv. skrytého přidělování, tedy nenahrazují dočasné přidělení Dohodou o provedení práce nebo Smlouvou o dílo.
Další článek