Home » Outsourcing a franchising » ZNÁTE VŠECHNY DRUHY AUDITŮ?
Outsourcing a franchising

ZNÁTE VŠECHNY DRUHY AUDITŮ?

 1. Interní audit
  – je činnost, kterou si řada subjektů zajišťuje sama. Ne vždy je ale efektivní kapacitně a odborně pokrýt veškeré činnosti, které správně fungující útvar interního auditu vykonává. Co-sourcing interního auditu zajistí odbornost nebo rozšířenou kapacitu a to pouze na potřebné činnosti a potřebnou dobu. Kompletní outsourcing interního auditu zajistí dokonce i plánovací a organizační funkce spojené s interním auditem, často s garancí kvality odpovídající požadavkům Mezinárodních standardů pro profesionální praxi interního auditu.
 2. Procesní audit
  – může být jedním z nástrojů interního auditu, ale i samostatnou outsourcovanou činností. Ať už je zaměřen na detailní testování a zlepšování konkrétních výrobních, administrativních nebo třeba kontrolních postupů anebo na řízení nákladů na úrovni organizace jako celku, vždy je cílem zvýšení efektivity a v konečném důsledku tedy úspora nákladů.
 3. IT audit
  – může mít nejrůznější zaměření a rozsah od základního ověření funkčnosti obecných kontrol v IT prostředí až po detailní testy stability IT prostředí, odolnosti vůči vnějším vlivům apod.
 4. Forenzní audit
  – nebo také forenzní šetření je činnost zaměřená na vyšetření většinou konkrétních podezření na podvody, korupci nebo defraudace u nejrůznějších subjektů. Naopak compliance audit je preventivní testování vnitřního prostředí s důrazem na soulad interních postupů s legislativou a na ověření náchylnosti k podvodům.
Další článek