Domovská stránka » Podnikání » ZNÁTE POJEM M.I.C.E. ?
Podnikání

ZNÁTE POJEM M.I.C.E. ?

Mezi přínosy kongresového a incentivního turismu patří potlačení sezónnosti, protože kongresový turismus vykazuje odlišnou sezónnost, kdy důraz je kladen především na jaro a podzim – nejoblíbenějšími měsíci pro konání M.I.C.E. akcí jsou září a červen. Kongresový průmysl dále oproti individuální turistice přináší v jedné „zakázce“ do dané lokality více lidí a v rámci multiplikačního efektu je pak kongresový průmysl přínosem pro image a prestiž destinace jakožto důležitého obchodního, vědeckého a kulturního centra.

Česká republika je dle statistik mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) nyní na 27. místě celosvětového žebříčku destinací kongresového turismu.

Jak si stojí ČR v porovnání s ostatními zeměmi?
V loňském roce se v České republice uskutečnilo 156 mezinárodních asociačních meetingů, kterých se účastnilo přes 57 000 delegátů. Česká republika je dle statistik mezinárodní asociace ICCA (International Congress and Convention Association) nyní na 27. místě celosvětového žebříčku destinací kongresového turismu. Co se počtu akcí za sebou Česká republika v posledním měření nechala destinace jakými jsou např. Norsko, Indie či Rusko. V rámci zemí V4 si lépe vedlo Polsko (17. místo), naopak hůře si vedlo Maďarsko (33. místo) a Slovensko (63. místo). Na špičce žebříčku zůstává USA (934 akcí), Německo (689 akcí) a Velká Británie (582 akcí).

Nejoblíbenější kongresová města
Praha, kde se odehrává většina akcí, se pak umístila v celosvětovém žebříčku na 11. místě. Předčila tím metropole jako např. Řím, Stockholm, či Peking. Nejoblíbenějšími kongresovými městy jsou poté Paříž, Vídeň a Barcelona. Praha si vedla nejlépe ve srovnání měst V 4 – Budapešť (16. místo), Varšava (30. místo) a Bratislavě patří 120. pozice na žebříku.

Dle údajů Českého statistického úřadu se v regionech České republiky v loňském roce odehrálo 12 589 akcí s takřka 1,4 miliony účastníků.

Jak žije kongresový turismus v českých regionech?
Česká republika zaznamenala historický úspěch i v rámci statistik Českého statistického úřadu (monitoruje domácí kongresové a incentivní akce bez mezinárodního přesahu). Dle údajů Českého statistického úřadu se v regionech České republiky v loňském roce odehrálo 12 589 akcí s takřka 1,4 miliony účastníků. Mezi regiony drží prim hlavní město Praha, kde se odehrálo přes 4 000 konferenčních akcí, kterých se zúčastnilo přes 500 000 delegátů. Po Praze byly nejoblíbenějšími regiony na poli M.I.C.E. region Jihomoravský a region Vysočina.

Propagace České republiky na národní úrovni a role národního convention bureau
Obecně lze říci, že  je Convention bureau /CVB/ neutrálním partnerem a základním kontaktem pro všechny, kteří plánují uspořádat v dané destinaci jakoukoli M.I.C.E. akci. Právě neutralita a nestranná prezentace možností destinace je jednou z klíčových deviz, pro které jsou CVB vyhledávány ze strany nákupčích služeb jakožto primární zdroj informací nabídky.
Naše služby pro nákupčí služeb zahrnují bezplatnou informační, poradenskou a konzultační činnost, pomoc s plánováním akce i výběr vhodné lokality. V rámci našich marketingových aktivit (marketing destinace a propagace ČR jako ideální destinace je samozřejmě klíčovou činností každého CVB) propagujeme Českou republiku na specializovaných veletrzích a mezinárodních setkáních. Našim cílem je získat pro Českou republiku významné mezinárodní kongresové akce a uspět ve tvrdé mezinárodní konkurenci. Do marketingového mixu Czech Convention Bureau, které je součástí agentury CzechTourism, patří i direct marketing, online kampaně či pořádání FAM tripů pro nákupčí.
Pro úspěch a na poli kongresového turismu je klíčová spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Zjednodušeně  se dá říci, že veřejný sektor zajišťuje marketing destinace, je primárním a neutrálním kontaktem pro nákupčí služeb, zatímco klíčová role soukromého sektoru je v oblasti kvality služeb.

Další článek