Home » Smart business » Pavla Charvátová: Pořadatel a moderátor v jednom je trochu jako schizofrenik
akcí

Pavla Charvátová: Pořadatel a moderátor v jednom je trochu jako schizofrenik

Jak moc je odlišná příprava na moderování soukromých akcí od živého moderování v  televizi?
Příprava je v zásadě podobná – musíte si dobře připravit texty, musíte vědět, o čem budete mluvit a proč. Já si osobně dělám přípravu scénáře na mimotelevizní akce nejraději sama na základě požadavků klienta, a je jedno, jestli je klientem soukromá firma, úřad nebo státní či nezisková organizace. Podstatné pro mě je vědět, co se ode mě očekává – navození slavnostní atmosféry, propojení jednotlivých vystoupení, představení či uvedení výjimečných hostů, či uvedení souvislostí a nebo řízení akce (třeba u tiskových konferencí a kongresů). Každá akce je specifická a já o ní ráda vím, co nejvíc, ráda znám i ty kontexty, které vůbec nepoužiju, ale dají mi dohromady smysl a význam.

Moderujete akce i v cizích jazycích?
Angličtina, ruština, polština. Případně vkládám krátké zdravice i v dalších jazycích dle potřeby…

Jak velkou roli ve vašem životě hraje moderování, když zároveň provozujete s manželem i golfový resort?
Posledních pět let se soustřeďuji hlavně na práci managera na slapském hřišti, je to tak 80% mého pracovního času. Takže na vše ostatní, včetně moderování a nebo spolupráce s občanským sdružením SIMP, jehož jsem patronkou, mi zbývá mnohem méně času, než dříve. I tak ale pořád stíhám všechno. Pravda je, že v moderování a jiných akcích už neberu každou nabídku. Pořád je ale zájem, což mě těší.

Zajímáte se nějak i o event management, pořádání akcí atp.?
To je součást mojí práce na golfu, pořádáme akce pro naše klienty, hlavně samozřejmě golfové turnaje, ale nejen to. Konají se u nás například i představení nových značek vozů, nebo tiskové konference, malé semináře a konference, uzavřená setkání vedení společností, managerů atd. a občas je to třeba taky velká oslava narozenin a jiné soukromé akce. Součástí prostor Pavilonu Slunce je také Galerie sv. Jan, takže sem patří i vernisáže a pravidelně vystavujeme mladé české výtvarníky/ce a sochaře/řky. To vše mám na starosti, ale ta různorodost mě baví.

Sledujte i dění na poli pořádání akcí? Byla jste například někdy na Event fóru, nebo na předávání cen Czech event awards?
Pouze zprostředkovaně, od kolegyň, spíše se teď zaměřuji na veletrhy a výstavy, kde bychom rádi prezentovali, například spolu s Czech Tourismem, naše aktivity.

Moderovala jste i některé golfové akce. Účastnila jste se někdy i jejich pořádání?
Ano, moderovala jsem mnoho golfových akcí. Viz odpověď výše – za organizaci golfových turnajů jsem u nás na hřišti přímo zodpovědná, je to velká část mé práce managera golfového hřiště. Třeba teď v září máme na Slapech 25 turnajů a k tomu ještě měníme expozici výstavy, dohráváme dvě klubové soutěže a to vše kromě běžného provozu a práce PR spadá do mé pracovní náplně.

Jak moc náročné je akci pořádat a zároveň i moderovat? Nebo je to výhoda?

Jak kdy. Nespornou výhodou je, že o té akci jako moderátor víte opravdu všechno. A nespornou nevýhodou je, že vás jako moderátora stresuje fakt, že se musíte soustředit i na to, aby vše proběhlo bez problémů, je to trochu schizofrenie, ale dá se to zvládnout.

Next article