Home » Smart business » TOMÁŠ BRÁZDA: EVENT MARKETING JE ÚČINNÝ NÁSTROJ
Smart business

TOMÁŠ BRÁZDA: EVENT MARKETING JE ÚČINNÝ NÁSTROJ

Přesto se neustále v praxi setkáváme se zadavateli, kteří si buď troufnou realizovat eventové akce sami nebo při zadání agentuře neumějí definovat, jaké výsledky od eventu očekávají, jaký je měřitelný cíl celé akce! Tyto základní parametry však následně „určují“ i úspěšnost a vyhodnocení smysluplnosti eventu. Když ale není stanoven cíl, těžko hodnotit přínos akce. V praxi je vždy jednodušší (pro zadavatele i pro agenturu) realizovat event, který je napěchovaný technickými vychytávkami a líbivou show než vybudovat promyšlený koncept, který bude zohledňovat všechny strategické i psychologické dopady na cílovou skupinu. Tak, aby se dostavil požadovaný (a zadaný) výsledek. Myšlení totiž bolí.

Krátkozraký přístup
Dokud se nezmění pohled zadavatelů na obor event marketingu jako na vysoce účinný sofistikovaný nástroj, který by měl být nedílnou součástí komunikačního mixu firmy a který vyžaduje vysokou odbornost při přípravě zadání i při realizaci, budeme se neustále setkávat s akcemi, které jsou sice zábavné, ale nic moc přínosného pro zadavatele nezpůsobí.

Tento krátkozraký přístup následně vede k dlouhodobému dojmu uvnitř firem, že event marketing stojí hodně peněz ale vlastně moc nefunguje… A tak investujeme prostředky raději například do online
komunikace…Opravdu si tohle přejeme?

Další článek