Domovská stránka » Udržitelnost a odpovědnost » ČSOB SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
Odpovědná budoucnost

ČSOB SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA

Ve spolupráci s:
Zdroj: ČSOB
Ve spolupráci s:
Zdroj: ČSOB

ČSOB patří již několik let mezi společensky odpovědné firmy a odpovědné chování je jeden z jejích základních pilířů firemní filozofie. Společenská odpovědnost se promítá do ekonomické, environmentální a v neposlední řadě také sociální oblasti.

Budovy, které šetří přírodu

V současnosti jsou administrativní a bytové domy zodpovědné za téměř polovinu energetické spotřeby v České republice. Některé společnosti na to proto reagují tím, že staví úsporné budovy, které berou energii z přírodních zdrojů a které splňují nejpřísnější ekologické standardy.

K takovýmto budovám podle České rady pro šetrné budovy patří například pražská Národní technická knihovna nebo Otevřená zahrada v Brně.

Ženy v managementu

ČSOB vnímá různorodost mezi zaměstnanci jako příležitost navzájem se obohatit. ČSOB je první bankou, která má tři ženy v představenstvu a ženy zde celkově zastávají 38 % vedoucích pozic.

Nejmodernější ekologická budova ve střední Evropě

Pozornost České rady pro šetrné budovy si vysloužila i výstavba ČSOB Kampusu, který je jednou z nejmodernějších ekologických budov ve střední Evropě. Centrála banky ČSOB byla otevřena v roce 2019 v pražských Radlicích. Je napojena na 177 zemních vrtů tvořících největší systém geotermálních čerpadel v Česku a je vybavena systémem řízeného nočního větrání a systémem zadržování a používání dešťové vody.

Nejedná se však o jedinou ekologickou budovu ČSOB. V roce 2021 byla v Hradci Králové otevřena další moderní a ekologická kancelářská budova, která pojme přes 1000 zaměstnanců a vyznačuje se mimořádnou ohleduplností k životnímu prostředí.

ČSOB vnímá různorodost mezi zaměstnanci jako příležitost navzájem se obohatit.

Podpora LGBT a transgender komunity

Jako první banka na českém trhu podepsala ČSOB Pride business memorandum, které ji zavazuje k podpoře LGBTI komunity a uplatňování principů rovnosti na pracovišti. ČSOB také získala ocenění platformy Pride Business Fora, a to jako první česká banka v rámci soutěže LGBT Friendly Employer.

Bankovní lídr v dekarbonizaci

Firmy musí pochopit, že pokud chtějí dosáhnout v budoucnu pozitivních finančních výsledků, budou muset transformovat svůj model podnikání na udržitelnější, a proto potřebují znát kromě jiného svoji uhlíkovou stopu.

Dekarbonizace a přechod na zelenou ekonomiku je šance na vývoj a zavádění vysoce moderních a ekologických technologií, snižování provozních nákladů, vytváření nových pracovních příležitostí a tím nakonec zlepšování životního prostředí, a tedy kvality našeho a udržitelnosti budoucího života.

V ČSOB vnímáme přechod na bezemisní ekonomiku jako velkou a neopakovatelnou příležitost.

Máme a dále rozvíjíme komplexní nabídku produktů a služeb s přidanou hodnotou nad rámec finančních standardních produktů, jako je cílené poradenství v oblasti ESG, poradenství při získávání dotací z EU či nastavení vhodného investičního mixu za účelem financování přechodu na více udržitelný obchodní model.

Firmy musí pochopit, že pokud chtějí dosáhnout v budoucnu pozitivních finančních výsledků, budou muset transformovat svůj model podnikání na udržitelnější.

O krok napřed

ČSOB jako první banka ukončila všechny investice do výroby elektrické energie z uhlí v červnu tohoto roku a nadále se nebude podílet na financování, pojištění ani poskytování poradenských služeb v oblasti výroby elektřiny založené na spalování a těžbě uhlí. Zatímco ještě v roce 2016 tvořily uhelné investice a úvěry 35 % z celkového objemu v oblasti energetiky, loni už to byla jen 4 procenta a letos je to již čistá nula.

Zároveň bude banka pokračovat v podpoře financování obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných projektů včetně grantů, které pomáhají pokrýt náklady na vstupní energetické audity v rámci přípravy ekologicky šetrných investic.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Členka představenstva ČSOB Hélène Goessaert získala speciální ocenění LGBT HERO, které každoročně získává 5 top manažerů podporujících diverzitu.

ČSOB během tří let vytvořila více než 70 pracovních pozic pro handicapované.

Banka v roce 2020 věnovala na rozvoj filantropie a podporu společensky odpovědných aktivit 44,5 mil. Kč.

ČSOB získala speciální ocenění Banka bez bariér, které uděluje Konto bariéry spolu s handicapovanými občany.

Linka pro seniory za rok 2020 obsloužila 42 tisíc klientů.


V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Jakým způsobem je ČSOB společensky odpovědná firma
  • Budovy které šetří přírodu
  • Ženy v managementu
  • Nejmodernější ekologická budova ve střední Evropě
  • Podpora LGBT a transgender komunity
  • Bankovní lídr v dekarbonizaci
Další článek