Domovská stránka » Ženy v businessu » PRO PMI JE DIVERZITA DŮLEŽITÁ
Ženy v businessu

PRO PMI JE DIVERZITA DŮLEŽITÁ

Andrea Gontkovičová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc. (PMI), která zastřešuje podnikání na trhu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku . Ve společnosti začala pracovat v roce 1997, a to ve slovenské pobočce, kde postupně zastávala různé funkce, včetně pozic v oddělení vnějších vztahů. Paní Gontkovičová má titul doktorky filozofie ze slovenské University Komenského v Bratislavě. V roce 2019 se stala členkou představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.


Andrea Gontkovičová
generální ředitelka a předsedkyně představenstva Philip Morris ČR a.s.

Jaká byla Vaše „cesta na vrchol“?

Vždy jsem se chtěla věnovat něčemu, co má širší smysl. Navíc jsem zvídavý člověk, stále se snažím o různých oblastech dozvědět víc, posunout se dál. A když už se do něčeho zakousnu, jsem maximálně soustředěná. Pracovala jsem několik let v mezinárodní centrále naší společnosti, kde jsem potkala řadu zajímavých kolegů ze všech koutů světa, od nichž jsem čerpala inspiraci i zkušenosti.  Slovo diverzita se dnes skloňuje ve všech pádech, a já měla to štěstí, že mě doslova obklopovala a že z ní mohu přirozeně těžit.  Také bych zmínila pokoru, ta je nejen při cestě „vzhůru“ nesmírně důležitá.    

Jak vnímáte odvětví tabákových výrobků, kde působíte? Máte pocit, že pro ženu může být složitější se v takovém oboru prosadit?

Naše společnost odstartovala v tabákovém průmyslu před několika lety doslova revoluci. Díky možnostem, které má současná věda, a rozvoji nových technologií jsme přišli k dospělým kuřákům s alternativami nikotinových výrobků, které jsou méně rizikové pro jejich zdraví než kouření cigaret. Navzdory osvětě i tvrdým regulacím se totiž chování kuřáků příliš nemění, řada z nich kouří dál. A my je chceme od cigaret odvést. Samozřejmě tím nejlepším řešením je, aby přestali kouřit úplně. Ale pro ty, kterým se to nedaří, je tu nyní méně škodlivá alternativa.

Jsem ráda, že jsem měla možnost přinést na český, slovenský a maďarský trh první bezdýmné tabákové výrobky. Naše firma na jejich vývoji pracovala přes deset let, v našem vědeckém a výzkumném centru ve švýcarském Neuchatelu pracuje přes 400 špičkových vědců, jako jediní máme k dispozici klinické studie, které jsou zásadní pro prokázání vlivu našeho výrobku na lidské zdraví. Vím, že tím, co dělám, mohu měnit mnoho lidských životů k lepšímu, nejen kuřáků, ale i jejich blízkých. To mě motivuje a dává právě i širší smysl, o kterém jsem mluvila.

Myslím, že když zhruba polovinu našich zákazníků představují ženy, je jen logické, aby ve vedení společnosti byly také ženy.

Jaké principy v rámci genderové diverzity v PMI uplatňujete?

Diverzita obecně je pro naši společnost celosvětově strategický cíl, který je stejně důležitý jako například obchodní cíle. V České republice jsme se například stali signatářem Charty diverzity. Je to pro nás důležité i proto, že v centru našeho podnikání a snažení je zákazník – a tím jsou z interního pohledu naši zaměstnanci.  Co se týká konkrétně gendrové diverzity, uvědomuje si například, jak žalostně vysoký je rozdíl mezi platy mužů a žen – v České republice je to 21 procent a průměr v EU je podle Eurostatu stále kolem 16 procent.  Proto je pro nás zásadní, že jsme jako první a zatím jediná firma v České republice získali certifikát Equal Salary. Máme ve firmě komplexní sadu principů, kterou se řídí v oblasti diverzity všichni manažeři a která začíná už u náboru nových zaměstnanců, je jimi vlastně prostoupena celá naše firemní kultura, je to naše téma.  Snažíme se třeba i formou školení upozorňovat na různé předsudky, které podle mnoha výzkumů mohou mít ještě v dnešní době vliv na rovné zacházení.

Na co jste Vy osobně nejvíce hrdá v rámci přístupu Vaší společnosti, případně čím byste motivovala jiné společnosti k podobnému smýšlení?

Důležité je, aby se principy diverzity, o kterých mluvíme, dostaly manažerům takzvaně pod kůži.  A mluvíme-li o gendrové diverzitě, aby ženy samy byly sebevědomější a usilovaly o vyšší pozice.  Společnost pro to musí vytvořit vhodnou atmosféru, já sama se snažím motivovat ženy nejen v naší firmě k tomu, aby se nebály, držely svoji kariéru pevně v rukou a těšilo je být profesionálkami na vysoké úrovni. 

V naší společnosti pracuje na manažerských pozicích zhruba třicet procent žen, což je v České republice velmi nadprůměrné číslo, to mě těší.  Ale ještě nejsme tak daleko, jak bychom chtěli být, zvlášť v oborech historicky spíš „mužských“. Naše certifikace rovných platů také vypovídá hodně o tom, jaká jsme společnost a na jakých hodnotách a přístupech je postavena naše firemní kultura.

Další článek