SPOJENÍ VĚDY A FUNKČNOSTI

S vědeckými poznatky lze pracovat různě. Pro některé vědce představují nové objevy začátek dalšího bádání, pro jiné se ale stávají výzvou, jak je zpřístupnit ostatním lidem. Do této druhé skupiny vizionářů patří i zakladatelé značky funkčního oblečení nanosilver® manželé Torčíkovi. Již od roku 2004 (18 let!) se zabývají výzkumem v oblasti nanotechnologií. Od samého začátku své … Continue reading SPOJENÍ VĚDY A FUNKČNOSTI