Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost průmyslu a výroby » STÁVÁ SE UMĚLÁ INTELIGENCE NOVÝM PILÍŘEM VĚDECKÉHO POZNÁNÍ?
ADVERTORIAL

Vědecký pokrok neustále hledá nové cesty, jak překonávat existující hranice poznání a technologie. Rok 2024 definitivně přináší éru, ve které umělá inteligence hraje klíčovou roli při zpracování obrovských datových sad, syntézu vědeckých poznatků a tvorbu přelomových vědeckých aplikací. S pomocí AI se otevírají možnosti, které byly donedávna považovány za nereálné nebo příliš složité na realizaci.

Lukáš Benzl

ředitel České asociace umělé inteligence

Lukáš Benzl má přes 18 let praxe z technologických firem a startupů. Působil v produktovém i projektovém managementu. V posledních letech se specializuje na AI a její dopady na firmy i jednotlivce.

Posledních několik měsíců je důkazem toho, že AI dokáže generovat nejen obsah, ale i velmi zajímavé vědecké pokroky. Navrhla protein pro léčbu cukrovky, převedla lidské myšlenky na text, poprvé simulovala vesmír nebo rozluštila slovo na svitcích z Herculanea, které jsou staré dva tisíce let. To vše díky tomu, že přináší revoluční změny ve způsobu, jakým vědci přistupují k experimentům a analýze dat.

Představme si extrémně velké základní modely, které zpracovávají obrovské objemy dat s přesností, která překračuje běžné lidské schopnosti. Tyto modely umožňují nejen rychlejší získávání výsledků, ale také odhalují nové vztahy a vzorce v datech, které by mohly zůstat lidským pozorovatelům skryty. A jejich schopnosti již nikdy nebudou slabší.

Chci se dozvědět více o České asociaci umělé inteligence >

Najít obor, ve kterém by AI nenašla uplatnění, se zdá téměř nemožné. Farmakologie? Díky rozvoji AI ve vědě lze porozumět nemocem jako je rakovina. Fyzika a astronomie? Nebeské objekty jako hvězdy jsou klasifikovány pomocí AI a jejich vlastnosti a chování jsou těmito algoritmy dále studovány. Chemie? AI dokáže predikovat vlastnosti potenciálních nových materiálů, jako jsou supravodiče. Biologie? AI dokáže zkoumat řeč zvířat od ptáků po hmyz. Třebaže je umělá inteligence stále v rané fázi svého vývoje, přesto má za sebou celou řadu pozoruhodných výsledků napříč obory.

Zdroj: Adobe Stock

AI také transformuje způsoby, jakými jsou vědecké informace a znalosti syntetizovány a sdíleny. Vyvíjejí se nové služby, které automaticky analyzují vědecké publikace a data, extrahují klíčové informace a integrují tyto znalosti do nových vědeckých nástrojů a metodik. Tyto systémy jsou schopné nejen učit se a adaptovat se, ale také aktivně přispívat k řešení složitých vědeckých problémů.

Spolupracovat na modelech lze i bez sdílení citlivých dat. To je klíčové pro projekty, kde je potřeba ochrany soukromí a zabezpečení dat na vysoké úrovni. Federované učení nabízí možnosti pro vytváření syntetických dat, která mohou napodobit reálné distribuce bez nutnosti vystavovat skutečná data.

Vědci mají k dispozici nástroji, které predikují výsledky s přesností, jež překonává nejlepší lidské expertní odhady, což umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování v kritických aplikacích od medicíny po environmentální management. Ale s velkým potenciálem přichází také velké zodpovědnost. Musíme zajistit, že technologie AI bude rozvíjena a využívána způsobem, který respektuje etické normy a je transparentní pro veřejnost i pro vědeckou komunitu.

Next article