Skip to main content
 • ADVERTORIAL

  POČET FIREM, KTERÉ SE MUSÍ ZABÝVAT KYBERBEZPEČNOSTÍ, VÝRAZNĚ NARŮSTÁ

  Význam kybernetické bezpečnosti v digitalizovaném světě roste. Minula doba, kdy byl antivir dostatečnou ochranou firmy před tím, aby roky úsilí přišly vniveč jediným neuváženým kliknutím na internetu. Na tuto skutečnost reaguje i legislativa. K jakým konkrétním změnám v zákonodárství dochází? Povinnost zajišťovat kybernetickou bezpečnost měl doposud na základě zákona o kybernetické bezpečnosti jen omezený okruh firem, které jsou … Continued
  Malé a střední podniky

  RODINNÉ FIRMY – ODOLNOST AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

  Rodinné firmy jsou neoddělitelnou a významnou součástí české ekonomiky a v porovnání s jinými druhy podnikání mají řadu specifik. Jejich fungování v ekonomicky těžších dobách je podmíněno osobností majitele, jeho vizí, strategií a jasně definovanými hodnotami. Nejzásadnější z nich jsou odolnost a udržitelnost. Většina vlastníků rodinných firem si přeje, aby jednou jejich firma přešla do … Continued
  digitalizace
  ADVERTORIAL

  DIGITALIZACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

  Téměř v polovině malých a středních podniků (MSP) probíhá proces digitalizace bez formální strategie. Pouze 5 % MSP má popsaný svůj byznys model a firemní procesy. Jak digitalizace probíhá a čeho se firmy nejvíce bojí? Firmy poměrně správně chápou, že pomocí digitalizace (příp. auto-matizace či robotizace) by mělo dojít k omezení těžké, monotónní či rutinní … Continued