Domovská stránka » Malé a střední podniky » POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK PŘINÁŠÍ SPOLEČNOSTEM JISTOTU A STABILITU
ADVERTORIAL

Allianz Trade je světovou jedničkou v oblasti pojištění pohledávek. Produkty Simplicity a Corporate Advantage představují užitečné nástroje k řízení finančních krizí pro jakoukoliv společnost. Jaké konkrétní výhody tyto služby podnikům poskytují?

Dalibor Trojek

Country Manager, Allianz Trade v České republice

Jedná se o pojištění, které chrání společnosti před neplacením pohledávek vyplývajících z obchodní činnosti, a to z důvodu platební nevůle, pracovní neschopnosti či v případě insolvence. Tato služba tak poskytuje klientům jistotu a stabilitu, jež jsou potřebné pro kvalitní řízení rizik.

Pohledávky z obchodních vztahů tvoří zásadní položku každého podniku a často svou hodnotou přesahují výši fyzického majetku společnosti. Insolvence obchodních partnerů nebo jejich platební nevůle často zaskočí dodavatele, což přeruší tok cash flow. Tím je daná firma vystavena riziku druhotné platební neschopnosti a tato situace mnohdy ohrozí i celkové fungování společnosti.

Náš produkt Simplicity představuje spolehlivou nabídku pro malé a střední podniky. Tato služba si zakládá na jednoduchosti a administrativní nenáročnosti. Proto se i fixní výše ročního pojistného nastavuje snadno, a to podle ročního obratu společnosti. Simplicity tím šetří čas malým a středním firmám a řeší za ně zajištění, správu a případné vymáhání pohledávek. Pro střední podniky se specifickými potřebami či větší společnosti pak nabízíme vysoce flexibilní produkt Corporate Advantage, který lze upravit na míru každému klientovi.

Zdroj: Adobe Stock

Rozsah krytí je definován okruhem odběratelů (a výší jejich realizovaného obratu), kteří jsou do pojištění zahrnuti. Dále je pak rozsah pojistného krytí vždy upraven na míru dle požadavků každého klienta tak, aby odpovídal jeho potřebám a business modelu. Vždy se z principu jedná o pojistné krytí platební neschopnosti (insolvence) nebo nevůle odběratele.

Allianz Trade je leaderem v oboru pojištění pohledávek, a to nejen na českém trhu, ale také globálně. Našim cílem je poskytovat klientům stabilní a stále lepší i modernější služby. Soustředíme se tak například na digitalizaci a zrychlení služeb či zlepšení zákaznického servisu. V posledních letech jsme jako první přišli s řadou inovativních řešení, které rozšířily možnosti krytí či umožnily oslovit další segmenty trhu.

Další článek