Skip to main content
Domovská stránka » Malé a střední podniky » ÚNIKY DAT STOJÍ MILIONY. JE I VÁŠ SYSTÉM ČASOVANÁ BOMBA?
ADVERTORIAL

Se stále postupující digitalizací rostou i obavy o kybernetickou bezpečnost firem. Ta se tak stává klíčovým prvkem jejich strategických plánů. K zajištění bezpečnosti jsou však nutné významné investice do moderní technologické infrastruktury.

Nedávný nárůst kybernetických útoků zdůrazňuje kritickou potřebu robustních kybernetických opatření nejen na ochranu finančních aktiv, ale i pro udržení důvěry klientů a zajištění správného fungování rozvíjejících se regulačních rámců. Jen za rok 2023 vzrostly průměrné náklady na bezpečnost o 4,45 milionu USD1, i tak se ale vyplatí.

Kybernetické hrozby řízené umělou inteligencí pak představují zcela novou výzvu nejen pro podniky. Sofistikované útoky s AI mohou totiž využít slabiny v zastaralém softwaru či hardwaru a identifikovat a využít jejich nejzranitelnější místa, například v neaktualizovaných operačních systémech.

Velká část evropských firem, přibližně 44 %, se stále spoléhá na zastaralou technologickou infrastrukturu, což je činí stále zranitelnějším vůči sofistikovaným kybernetickým hrozbám. Tato znepokojující statistika zdůrazňuje nutnost strategického přehodnocení technologických systémů s cílem účinně zvládat zvýšená rizika.Investice do modernizace IT infrastruktury není jen preventivním opatřením, ale i strategickou snahou, která si klade za cíl posílit kybernetické rámce. Potenciální náklady na kybernetické útoky se tak mohou snížit až o 54 %2. Jelikož se firmy stále víc spoléhají na AI a strojové učení, aktualizace technologické infrastruktury se stává nevyhnutelnou jak kvůli podpoře bezpečnosti vysoce rizikových operací, tak ochraně citlivých údajů.

kybernetické útoky
Zdroj: Adobe Stock

Navzdory očividným výhodám, mezi IT manažery a řediteli přetrvává váhavý postoj k technologické modernizaci systémů – 70 % z nich odkládá kritické aktualizace, čímž ohrožují firemní agilitu a konkurenční výhodu na digitálním trhu. Komplexní kybernetická strategie, která zahrnuje pravidelné technologické aktualizace, je klíčová pro zlepšení obranných mechanismů i pro přípravu podniků na budoucí výzvy.Proaktivní strategie obnovy technologií je pro ochranu před novými hrozbami nevyhnutelná. V digitálním prostředí totiž zajišťuje provozní odolnost a udržení konkurenční výhody.

Překážku modernizace mohou představovat finanční omezení. CSI Leasing je strategickým spojencem podniků, které se v těchto komplexních situacích pohybují. Nabízí technologická leasingová řešení, která zajišťují přístup k nejnovějším technologiím bez finančního břemena v podobě významných kapitálových investic. Tento přístup podporuje nejen finanční zodpovědnost, ale i environmentální udržitelnost, protože pomáhá s prodloužením životnosti IT aktiv.


1: IBM Security, Cost of a Data Breach Report 2023

2: IDC Research, Data Security, Cybersecurity in a New Accelerated World 2024

Next article