Domovská stránka » Malé a střední podniky » STROJOVÉ VIDĚNÍ ZVYŠUJE KVALITU VÝROBY I SLUŽEB
ADVERTORIAL

Na trhu výrobních firem panuje obrovská konkurence, která nutí jednotlivé subjekty nejen neustále zvyšovat kvalitu výrobků a služeb, ale zároveň snižovat náklady. Jednou z cest, jak těchto cílů dosáhnout, může být nasazení systému strojového vidění do provozů.

Filip Volný

Head of Sales
ATEsystem

Strojové (počítačové) vidění přináší firmám množství výhod. Jednou z hlavních je snížení nákladů, efektivnější využití techniky a možnost zaměstnanců soustředit se na práci s přidanou lidskou hodnotou. Klíčová je také spolehlivost, kamery a počítače se na rozdíl od lidských očí nikdy neunaví, do značné míry tak odpadá lidský faktor. To s sebou nese i zjednodušení a zrychlení procesů, kdy místo zdlouhavé vizuální kontroly nastupují rychlé počítače. Samozřejmostí je kvalita i přesnost. Finální výrobky jsou díky počítačovému vidění bez jediného kazu, což vede k výrazné eliminaci potenciálních reklamací. Snížení nákladů spojené s kamerovými systémy se neomezuje pouze na výrazně větší úspěšnost při eliminaci chyb, ale i na ni přímo navázanou efektivitu práce strojů a  nižší spotřebu energií.

Kde je možné strojové vidění využívat?

Již dávno neplatí, že by se strojové vidění využívalo pouze v tradičních výrobních oborech. Začíná se čím dál častěji objevovat v možná na první pohled netradičních odvětvích. Příkladem mohou být diagnostika trakčního vedení u dopravních podniků, laserová profilometrie v archeologii nebo VAR technologie při fotbalových utkáních. Běžné je také uplatnění v potravinářství, kde umožňuje automatickou kontrolu kvality potravinářských produktů a jejich zralosti. Podobně je využíváno při recyklaci plastů, kde díky němu dochází k efektivnímu rozlišení různých typů materiálů, což napomáhá zvyšování účinnosti recyklačních procesů.

Komplexní implementace služeb vizuální inspekce

V tuzemských podmínkách je při zavádění tohoto systému třeba přemýšlet nad účelem celé implementace a vyhotovením aplikací a jejich zapojení do fungujícího provozu. Takto komplexní služby momentálně na trhu nabízí naše společnost ATEsystem, která se věnuje výrobě kamerových systémů na klíč. Spojuje tak návrhy a integraci systémů pro vizuální inspekci, distribuci kamer i komponent světových výrobců, vývoj vlastních aplikací a nadstandardní poradenství při řešení problémů spojených s realizací komplexních projektů analýzy obrazu.

Držte krok s nejaktuálnějšími inovacemi a vzdělávejte své zaměstnance

Více než dekáda zkušeností s různorodými projekty v oblastech strojírenství, automobilového, hutního a těžkého, plastikářského nebo elektrotechnického průmyslu zajistí, že bude vaše řešení odpovídat nejmodernějším trendům v konkrétním odvětví. Skvělou investicí je i další vzdělávání vlastních zaměstnanců. Zajistíte tak, že budou kompetentní v základech strojového vidění, využití různých typů světel pro konkrétní úlohy, sestavení kamerového algoritmu, přesné synchronizaci a mnohých dalších tématech. Možností je uspořádat seminář i přímo v prostorách vaší firmy. Máte-li o kurz zájem, můžete firmu ATEsystem kontaktovat zde.

Další článek