Domovská stránka » Malé a střední podniky » VÝZNAM LEASINGU V TĚŽKÝCH ČASECH ROSTE
 • Malé a střední podniky

  VÝZNAM LEASINGU V TĚŽKÝCH ČASECH ROSTE

  živnostník
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  živnostník
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Vinou vysoké inflace a drastických cen energií čelí firemní rozpočty velkému tlaku. Největší problémy hlásí živnostníci a malé či střední podniky.

  Živnostníci a malé či střední podniky musí mnohem více než v klidných dobách přemýšlet, jak co nejefektivněji investovat do modernizace a jak co nejlépe řídit své cash-flow. Pro řadu z nich je dlouhodobým zdrojem financování leasing. Dostupný a flexibilní produkt, který dokáže reagovat na aktuální potřeby zákazníka. Zároveň jej může ochránit před budoucím růstem cen, ke kterým může dojít, pokud by investici odkládal.

  Hodně lidí si nabídku leasingových společností spojuje výhradně s financováním osobních automobilů. Ve skutečnosti je ale její využití mnohem širší. Leasing nebo nebankovní podnikatelské úvěry nacházejí uplatnění například při financování strojů a zařízení, ICT techniky i celé řady dalších věcí. Podnikatelské subjekty přitom mají na výběr škálu produktů. 

  Finanční leasing

  Poskytuje velmi snadný a bezpečný přístup k externím peněžním zdrojům. Finanční leasing je nejvíce využíván při pořizování věcí s delší dobou financování, například strojů a zařízení, ale také nákladních automobilů. Obvykle jej lze uzavřít přímo v místě prodeje daného předmětu. Zákazník má na výběr i doprovodné služby, typicky v oblasti pojištění.

  Nebankovní úvěr

  Platí pro něj podobné základní charakteristiky jako u finančního leasingu. Stejně jako v případě finančního leasingu jej obvykle sjednáte přímo v místě prodeje. Ani jeden ze zmiňovaných produktů není spojen s žádnými dodatečnými náklady. V některých případech může být výhodou, že zákazník je po celou dobu smlouvy ekonomickým vlastníkem věci, vede ji tedy v účetnictví a uplatňuje její daňové odpisy.

  Operativní leasing

  Operativní leasing je pronájmem doplněným o řadu doprovodných služeb. Jejich smyslem je usnadnit užívání financovaného předmětu. Leasingová společnost se stará o jeho servis a běžnou údržbu, zajistí i prodej věci po skončení leasingu. Operativní leasing má pozitivní vliv na firemní finanční toky, protože rozložením nákladů do měsíčních splátek eliminuje jednorázové výdaje, například na opravy a servis.

  Zpětný leasing

  Jde o specifickou formu leasingu. Princip spočívá v tom, že leasingová společnost odkoupí od klienta danou věc a pak mu ji zpětně pronajme formou finančního anebo operativního leasingu. Tento produkt je využíván hlavně v dobách se ztíženým přístupem k tradičním formám financování.

  Jaké financování zvolit?

  Při výběru konkrétního produktu je třeba zvážit účetní i uživatelské preference. Patřičnou pozornost by měl každý zájemce věnovat volbě poskytovatele finančních služeb. 

  Dobrým vodítkem je členství v ČLFA. Všichni členové jsou totiž vázáni etickými předpisy asociace, například v oblasti informování zákazníků a komunikace s nimi, které jdou v mnoha ohledech nad rámec již tak přísných zákonných ustanovení.

  Další článek