Skip to main content
Domovská stránka » Malé a střední podniky » VLÁDNÍ BALÍČEK PŘINÁŠÍ KONEC OSVOBOZENÍ OD DANĚ PŘI PRODEJI SPOLEČNOSTI
ADVERTORIAL

V souvislosti s novým konsolidačním balíčkem bude od 1. ledna 2025 účinný nový režim zdanění, který bude mít dopad na majitele prodávající své společnosti, případně v nich vlastněné podíly. V tomto článku se dozvíte, jaké konkrétní změny tento nový způsob zdanění přinese.

Mgr. Jan Pavelka, LL.M.

advokát a předseda Asociace rodinných firem

Aktuální stav stanovuje povinnost zdanit zisk při prodeji podílu ve společnosti pouze za předpokladu nesplnění časového testu. Aby vlastník společnosti či podílu v ní nemusel řešit zdanění jejího prodeje, je nezbytné, aby jej držel po zákonem stanovenou dobu. Tato doba je stanovena přímo v zákoně o daních z příjmů. Přičemž tzv. časový test činí v případě akcií 3 roky a v případě podílu ve společnosti s ručením omezeným 5 let.

Novinku do roku 2025 přinese vládou schválený konsolidační balíček. Ten, od začátku nadcházejícího roku, zavádí povinnost příjem z prodeje firmy či v ní vlastněném podílu danit. Nová povinnost se tak bude vztahovat na všechny takové příjmy, které přesáhnou částku ve výši 40.000.000 Kč za jedno zdaňovací období. Splnění časového testu tedy již nebude bez limitu osvobozovat od zdanění příjmu, jenž plyne z prodeje podílu nebo akcií.

Zdroj: Adobe Stock

V souvislosti s nadcházejícími změnami proto doporučujeme všem potenciálním prodávajícím prodej své společnosti (či podílu v ní) realizovat co nejdříve tak, aby předešli ztrátě části zisku v důsledku nového způsobu zdanění. K tomu, aby prodávající mohl co nejvíce zmírnit dopad zdanění v nadcházejícím, případně dalším kalendářní roce, je možno nadále využít institutu odečtení nabývací ceny podílu/akcií oproti ceně prodejní. V tomto případě prodávající uhradí daň pouze ze zisku, nikoliv z celé prodejní ceny. Před tím, než prodej společnosti uskutečníte, je vhodné si ji nechat ocenit znaleckým posudkem. Takový posudek vám znalec může vypracovat i zpětně, tedy v roce 2025 k datu 31. prosince 2024. Výpočet základu daně se totiž bude odvíjet od ceny společnosti vyjádřené ve znaleckém posudku (navíc tím předejdete potencionálním komplikacím ze strany finanční správy). V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že zdanění se nevztahuje na příjmy z jednotlivých transakcí, ale že novému zdanění podléhají všechny takové příjmy v součtu za dané zdaňovací období. 

Výše uvedenou změnu zavádí novela zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V tomto zákoně konkrétně dochází k novelizaci ustanovení týkajících se osvobození od daně společně s právní úpravou ostatních příjmů. Původní návrh zamýšlel toto zdanění již od ledna 2024. Vláda se nicméně rozhodla o posunutí termínu, a to právě na rok 2025. Učinila tak s ohledem na podnikatele prodávající své firmy, kteří počítali s platností nynějších zákonů i v roce 2024, a tedy s možností dosavadního osvobození takového příjmu od daně.

Next article