Skip to main content
Domovská stránka » Malé a střední podniky » BUĎTE LEPŠÍ DÍKY ESG, A TO UŽ NYNÍ
ADVERTORIAL

Téma udržitelnosti rezonuje na poli byznysu čím dál tím více. ESG reporting a digitalizace dat vedou společnosti k nezbytné transformaci a k udržitelnému přístupu v jejich podnikání. Tyto reporty budou výhledově povinné pro všechny společnosti, a to bez ohledu na jejich velikost. Proč se jimi máte zabývat už teď?

Mgr. Alena Nováková

manažerka komunikace a tisková mluvčí pro Národní centrum Průmyslu 4.0 a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Většina velkých firem má povinnost zveřejňovat data v rámci tzv. ESG reportingu. Tyto údaje ukazují, jaký postoj firma zaujímá v oblasti udržitelnosti a ve vztahu k životnímu prostředí či v rámci vnitřních vztahů dané společnosti. Zpozornět by však měly i malé a střední firmy. A to nejen proto, že se jich povinné reporty s největší pravděpodobností budou v blízké budoucnosti týkat také. Tyto firmy se totiž mohou chopit vhodné příležitosti. Již nyní lze využívat podrobné informace a data o fungování své společnosti ke splnění ESG kritérií, čímž získáte nemalou konkurenční výhodu.

Plnění ESG standardů může firmám zajistit nové obchodní příležitosti

Analýza českého průmyslu 2024, aktuálně publikovaná Národním centrem Průmyslu 4.0, se na téma ESG zaměřila také. Data získaná od ředitelů a majitelů českých průmyslových firem hovoří jasně: „Ředitelé zejména malých technických firem a společností dodávajících do automobilového průmyslu také cítí, že naplnění ESG kritérií mimo jejich zákonnou povinnost může jejich firmě přinést nové obchodní příležitosti.“ Důvody, proč se tématem zabývat již nyní, se různí a tím hlavním není jen vyhovění tlaku odběratelských společností. Velkou motivací je především úspora nákladů na pořízení materiálu i šetření energie při výrobě. Zmenším‑li uhlíkovou stopu výroby, velmi často snížím i své náklady. Ve stále nestabilní energetické situaci to není aspekt, který by si většina ředitelů mohla dovolit podcenit.

Digitalizace je nezbytným krokem pro podnikání

Ať už je motivací firmy pro udržitelnost tlak ze strany odběratelů či bank, nebo je jejím cílem optimalizovat náklady a snížit spotřebu energie, ve všech případech je to digitalizace, jež může ředitelům výrazně pomoci stanovené závazky lépe splnit. Nezanedbatelnou výhodou, kterou digitální technologie umožňují, je tzv. real-time monitoring. Ten představuje možnost rychle reagovat na změny a snadněji plánovat strategické kroky.

Zdroj: Adobe Stock

Díky ESG reportingu ušetříte

Pokročilé analytické nástroje a algoritmy identifikují vzory či trendy, jež by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. To pomáhá společnostem lépe porozumět svým ESG výsledkům a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Automatizace procesů a efektivnější využívání datových zdrojů mohou navíc snížit administrativní náklady spojené s ESG reportingem, což je další velkou výhodou digitalizace dat.

Digitální technologie pomáhají firmám překonávat nové výzvy a krize

Pokud máte k dispozici spolehlivá data z různých částí výroby, můžete lépe odhalit slabá místa, jež je potřeba zefektivnit. Díky digitalizaci je také společnost lépe připravena na změny, které jsou stále rychlejší a obtížněji předvídatelné. To potvrzuje i Alena Burešová, Senior manažerka pro Průmysl 4.0 z Národního centra Průmyslu 4.0: „Série několika globálních krizí proměnila obchodně výrobní vztahy. Dnes, víc než kdy jindy, musí firmy rychle reagovat na změny, adaptovat se na nové trendy. V praxi se jasně ukazuje, že tohoto jsou schopné zejména firmy s vyšší úrovní digitalizace svých procesů.“ Digitalizační karty se začaly rozdávat již před několika lety. Stále více aspektů však směřuje k tomu, že pokud svou výrobu nebudete postupně transformovat směrem k digitální a udržitelné výrobě, zůstane vám jen ruka plná karet, ale trumfy budou držet jiní. ESG reporting tak představuje další příležitost, jak uchopit svou úspěšnou budoucnost. A lepší je začít již nyní.

Next article