Skip to main content
Domovská stránka » Malé a střední podniky » RODINNÉ FIRMY – ODOLNOST AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ
 • Malé a střední podniky

  RODINNÉ FIRMY – ODOLNOST AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

  Ve spolupráci s:
  ARF
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Rodinné firmy jsou neoddělitelnou a významnou součástí české ekonomiky a v porovnání s jinými druhy podnikání mají řadu specifik. Jejich fungování v ekonomicky těžších dobách je podmíněno osobností majitele, jeho vizí, strategií a jasně definovanými hodnotami. Nejzásadnější z nich jsou odolnost a udržitelnost.

  JAN PAVELKA

  předseda Asociace rodinných firem

  Většina vlastníků rodinných firem si přeje, aby jednou jejich firma přešla do rukou nástupnické generace, proto jsou pro ně zásadní dva předpoklady.

  Zaprvé odolnost – firma by měla být schopná přežít i období, kdy se ekonomice příliš nedaří. Současná vysoká míra nejistoty, pramenící z nečekaných externích vlivů, výkyvů tržních podmínek a obtížné predikce budoucího vývoje, klade vysoké nároky právě na odolnost firem, na jejich schopnost vytvářet rezervy i na schopnost a ochotu připravovat možné alternativy a přizpůsobovat se novým tržním podmínkám.

  Druhým nezbytným předpokladem je firemní udržitelnost, kterou odborné prameny definují jako praktickou schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň. Právě udržitelností svého podnikání se pak rodinné firmy výrazně odlišují od korporací, jejichž primárním cílem je pouze aktuální zisk firmy, bez ohledu na budoucí vývoj.

  Jak rodinnou firmu předat či prodat?

  Překážky v nástupnictví

  Jak ukazují nejen průzkumy, ale také empirické zkoumání, až 70 % rodinných firem bohužel na další generaci nepřejde. K tomu existuje celá řada důvodů – majitel nemá nástupce; nástupce sice je, ale nechce se věnovat podnikání svých rodičů; nástupce nemá dostatečné schopnosti pro vedení rodinné firmy, má vlastní podnikání či vystudoval obor, kterému se chce věnovat. Důvodů, proč se nástupnictví nezdaří může být tedy celá řada.

  Naše akce a workshopy najdete ZDE

  Motivace dalších generací

  Mělo by být v tom nejbytostnějším zájmu otců zakladatelů připravit své firmy tak, aby mohly být nástupnické generaci předány. Tedy aby se jednalo o firmy odolné a udržitelné. Jen za těchto podmínek dokážou své potomky motivovat k tomu, aby dílo svých rodičů ochotněji přebírali. Nástupnická generace pak do podnikání většinou přináší výhodu znalosti cizího jazyka, vyhledávání nových obchodních partnerů, a to i prostřednictvím on-line technologií s využitím digitalizačních trendů a datové inteligence, čímž dále přispívají k rozvoji již zavedených rodinných značek.

  Podcast Odolná firma najdete ZDE

  Stálost v chaosu

  Situace rodinných firem není v dnešním turbulentním světě jednoduchá. Nicméně právě díky své vytrvalosti, loajalitě, pracovitosti a především odolnosti mají zaručeny dobré vyhlídky pro přežití a pro fungování i v dalších generacích.

  V tomto všem držíme vlastníkům rodinných firem palce!

  Next article