Skip to main content
Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » ING PODPORUJE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU
ADVERTORIAL

Joost van Dun působí v bance ING ve funkci globálního ředitele pro oblast cirkulární ekonomiky v divizi Sustainable Finance. V rozhovoru jsme se jej proto zeptali, jaké nezbytné kroky musí firmy podstoupit při přechodu na udržitelnější způsob podnikání a jak banka ING své klienty v této změně podporuje.

Joost van Dun

Global Circular Economy Lead, Wholesale Banking Sustainable Finance, ING

Oběhové hospodářství hraje důležitou roli v boji proti změně klimatu. Přechodem na cirkulární přístup v podnikání se nebude tolik plýtvat materiály, neboť zůstanou co nejdéle v oběhu, což pomáhá předejít vyčerpání cenných surovin. Zároveň tento přístup umožňuje udržet v oběhu materiály, ke kterým mají některé země ztížený přístup například kvůli geopolitickému napětí nebo narušení dodavatelského řetězce. Především to však přispívá ke snížení škod na životním prostředí. Například 50 % našich emisí skleníkových plynů souvisí s těžbou a zpracováním zdrojů. Eliminace odpadu a používání druhotných surovin tak pomáhá snižovat emise spojené s výrobou zcela nových materiálů.

Naši klienti se musí zaměřit na zcela nové postupy při tvorbě svého produktu. Je nutné jej vyrábět a prodávat jinak, než tomu bylo dosud. Na to reaguje i banka ING, která novým způsobem přistupuje k financování své klientely a zároveň je tak nucena odlišně zacházet i s možnými riziky. V této souvislosti jsme svědky vzniku nových obchodních modelů, jako jsou platformy pro sdílení nebo nabízení produktů jako služby, přičemž každý z těchto obchodních modelů má své finanční výzvy. Také rozvoj nových technologií (například při chemické recyklaci plastů) vyžaduje dobré porozumění dynamice hodnotového řetězce, v němž tyto technologie fungují. Proto prohlubujeme své znalosti o těchto tématech a vyvíjíme nová finanční řešení. Pokud je to nezbytné, uplatňujeme přístup, jenž zohledňuje dynamiku celého hodnotového řetězce.

Zdroj: Adobe Stock

Pro naše klienty máme k dispozici konkrétní nástroje, nejen běžné úvěry, ale také naše „zelené produkty“. To jsou udržitelné produkty vázané na ukazatele související s tématy oběhového hospodářství, zelené úvěry a zelené dluhopisy, kde je využití výnosů spojeno s produkty, výrobními technologiemi a procesy založenými na cirkulární ekonomice.

Některé inovativní technologie nebo obchodní modely mají vyšší rizikový profil, který ještě není vhodný pro standardní řešení financování. V takových případech může divize ING Sustainable Investments pomoci klientům tím, že jim poskytne rizikovější kapitál prostřednictvím široké škály finančních řešení šitých na míru, a to včetně vlastního kapitálu (investic) a podřízeného dluhu. 

V oddělení Sustainable Structured Finance náš tým dále podporuje nezbytné inovace pro bezuhlíkovou ekonomiku. Funguje totiž jako laboratoř pro nové udržitelné technologie a obchodní modely, které potřebují financování, a to v Evropě, na Středním východě i v Africe. Také se zaměřujeme na cirkulární ekonomiku, biochemikálie, odpadní a vodní hospodářství či jiné projekty, které podporují udržitelný rozvoj.

Next article