Skip to main content
Domovská stránka » Cirkulární ekonomika » EKO-KOM: NAŠÍM CÍLEM JE MINIMALIZOVAT DOPAD OBALŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ADVERTORIAL

Více než dvě dekády zajišťuje společnost EKO-KOM systém třídění odpadů a jejich recyklaci v České republice. Díky vytrvalému úsilí a edukaci firem i spotřebitelů se třídění obalů stalo samozřejmostí pro většinu české veřejnosti. Co bychom mohli v rámci této problematiky do budoucna ještě zlepšit?

V posledních letech se na trhu objevuje řada nových obalových materiálů, které mají být zejména alternativou k běžným plastům. To souvisí hlavně s dopady evropské směrnice o omezení jednorázových plastů (SUP), jež je součástí unijního balíčku směrnic k oběhovému hospodářství (CEP). Ne vždy jsou ale nové obaly nutně změnou k lepšímu. Často jde o materiály, které jsou pro spotřebitele neidentifikovatelné a tento problém může pokračovat také na dotřiďovacích linkách. Mnohdy jde o suroviny, pro něž existují zpracovatelské technologie jen ve vybraných zemích a nikoli na tuzemském trhu. Je tedy k zamyšlení, zda jsou skutečně změnou k lepšímu, nebo spíš nesmyslným ekologickým přešlapem.

Samozřejmě, že taková obalová řešení existují. Jsou jednoduchá a na trhu se objevují dokonce desítky let. Mezi takové obaly řadíme kupříkladu opakovaně použitelné skleněné lahve, látkové nákupní tašky či látkové sáčky na pečivo. V některých oblastech však tato řešení prakticky nevyužíváme a svoji nenahraditelnou úlohu v nich tudíž mají, dnes často nepopulární, plastové materiály. Typickými příklady jsou sterilní obaly pro zdravotnické pomůcky nebo balení pro masné výrobky.

Zdroj: Adobe Stock

Snaha firem o takzvanou uhlíkovou neutralitu je určitě na místě. Zároveň však stále musíme používat i zdravý selský rozum, a proto bychom neměli nahrazovat běžně recyklovatelné obaly rádoby ekologičtějšími alternativami, pro které neexistují recyklační technologie, či jsou geograficky nedostupné. To logicky nedává smysl.

Náš cíl je stále stejný – minimalizovat dopad obalů na životní prostředí. Na tom pracujeme již více než 25 let, a to nejen spolu s výrobci baleného zboží či obalů, ale také s obcemi i městy, a především se spotřebiteli, z nichž se do třídění zapojili již 3/4. Díky nim všem jsme neuložili na skládky miliony tun odpadu, ale miliony tun surovin jsme naopak vrátili do výroby, a ušetřili tak produkci milionů tun CO2.

Našimi vizemi jsou snadněji recyklovatelné obaly, účinnější třídící linky a kvalitnější recyklace. Tedy vše, co reprezentuje pojem cirkularita. A k tomu potřebujeme především podporu spotřebitelů, protože bez nich by třídění odpadu nemohlo fungovat.

Zdroj: Adobe Stock

Myslíte, že je třeba B2B sféru o cirkulární ekonomice a udržitelných trendech stále edukovat?

Ano, je to potřeba. Zároveň klademe důraz i na neustálou edukaci spotřebitelů-občanů, neboť je nutné seznamovat veřejnost s řadou nových legislativních požadavků (ať již aktuálně platných nebo těch teprve připravovaných). Dále se na trhu objevují nové obalové aplikace i recyklační technologie, a právě v této souvislosti se mění i různé metodiky či chování spotřebitelů. Proto nezáleží jen na edukaci firem, avšak vzdělávat musíme i zástupce obcí a celou společnost. Učit se a zdokonalovat se zkrátka musíme všichni.

Next article