Skip to main content
Domovská stránka » Podnikání » BUDOUCNOST V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ
 • offline vs. online

  BUDOUCNOST V PRŮMYSLU A PODNIKÁNÍ

  Zdroj: Adobe Stock

  V současné době firmy podnikají v online světě s využitím nejrůznějších platforem, aplikací a dalších technologií (např. AI). Přesto bych vám ráda nabídla jiný úhel pohledu, protože se kromě online prostředí pohybuji i v „offline realitě“ a každý den vidím, co tato digitalizace postrádá.

  Kamila Zárychtová

  zakladatelka a spolumajitelka Business for Breakfast Česká republika, s.r.o.

  Na úvod podotýkám, že nejsem žádným odpůrcem online nástrojů. Ulehčují nám život, a proto je potřeba naučit se s nimi pracovat a využívat je ke zlepšení a rozvoji našeho podnikání. Na druhou stranu však digitalizace přináší i mnoho dalších povinností, kterým je nutné se věnovat.

  Před 15 lety jsem odstartovala svůj byznys a má náplň práce se od současnosti diametrálně lišila. Začala jsem podnikat bez Whatsappu, Facebooku, LinkedInu, Instagramu či Messengeru, ale i bez internetového bankovnictví, e-mailingu nebo online účetních programů apod. Měla jsem dostatek času na plnění těch nejzákladnějších činností, které byly pro mé podnikání zásadní. A spoustu času jsem mohla věnovat také komunikaci s lidmi, ať už po telefonu, či osobně. Právě tímto způsobem jsem dokázala vybudovat svůj byznys.

  Také díky setkáváním v našich klubech si uvědomuji, v čem všem je osobní kontakt přínosný. Na první pohled se může zdát, že se jedná o banální věci, ale z četných rozhovorů s podnikateli vyplývá, že benefity, které osobní kontakt přináší, jsou pro úspěšné podnikání stěžejní. Jednou z takových věcí je komunikace. Pravidelná osobní setkávání poskytují příležitost k opravdové komunikaci. Na rozdíl od jednorázové prezentace, při které se snažíme udělat dobrý dojem, nabízí pravidelné schůzky prostor i pro diskuzi o běžných záležitostech či problémech v podnikání, s nimiž se každodenně setkáváme se zákazníky, spolupracovníky, zaměstnanci, ale i dodavateli.

  Zdroj: Adobe Stock

  Sociální kontakt je další klíčovou činností, bez níž většina lidí nemůže žít. Home office nám přinesl mnoho dobrého, přesto si mnozí podnikatelé, kteří většinou pracují samostatně, uvědomují, že je také důležité čas od času zavítat mezi lidi. Obdobně se i majitel firmy potřebuje pravidelně setkávat s dalšími leadery a podnikateli, kteří jsou ve stejné pozici. Bez sociálního kontaktu se zkrátka pracovat nedá. Sociální izolace je naopak jedním z hlavních důvodů, proč mnozí začínající podnikatelé po krátké době končí se svým byznysem.

  V neposlední řadě je důležité upozornit i na otázku bezpečnosti a soukromí. Cokoliv, co není určeno pro „třetí“ uši, by se do online prostředí nemělo dostat, protože si zde nikdy neuchováte dostatek soukromí. Všude za sebou zanecháváte svoji digitální stopu a nikdy nevíte, zda váš probíhající online rozhovor někdo neposlouchá a následně nezneužije.

  Přestože se nyní nadšeně mluví o budoucnosti v digitálním světě s využitím AI, stále vidím budoucnost v tradičních, avšak nenahraditelných, činnostech, jako je osobní setkávání a komunikace.

  Next article