Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » GENDER NA NELEHKÉ CESTĚ K CÍLŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
 • Zodpovědná společnost

  GENDER NA NELEHKÉ CESTĚ K CÍLŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

  Ve spolupráci s:
  FOTO: BPWCR
  Ve spolupráci s:
  FOTO: BPWCR

  Činnost Organizace spojených národů (OSN) má zásadní vliv na životy milionů lidí po celé světě. Právě proto OSN již v roce 2015 přijala společné cíle udržitelného rozvoje na podporu rozmachu celého světa a lidského společenství, kterých má být dosaženo v roce 2030 Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání, tedy i v oblasti rovnosti pohlaví.

  LENKA ŠŤASTNÁ

  zakladatelka a prezidentka BPWCR

  Pokrok nebo stagnace?

  Letos poprvé byla organizací OSN UN Women publikována zpráva Pokrok v plnění cílů udržitelného rozvoje, která se na plnění jednotlivých cílů zaměřila právě z pohledu genderu. Závěry zprávy vykreslují znepokojivý obrázek snahy světa něco v této oblasti změnit.

  Jasným varováním je například zjištění, že pokud přetrvají současné celosvětové trendy, více než 340 milionů žen a dívek – odhadem osm procent světové ženské populace – bude do roku 2030 žít v extrémní chudobě.

  Nejedná se ale jen o špatné vyhlídky, které si spojíme obvykle s méně rozvinutými regiony. Při současném tempu pokroku bude další generace žen stále trávit v průměru o 2,3 hodiny více než muži každodenní neplacenou prací spojenou s péčí o domácnost a rodinu.

  Změna přístupu je nevyhnutelná

  K naplňování cílů svojí činností přispívají jedinci, vládní i komerční sektor a v neposlední řadě svojí pomocí také neziskové společnosti. K nim v České republice patří i veřejně prospěšná organizace Business Professional Women CR (BPWCR), která svými aktivitami na problematiku rovných příležitostí žen dlouhodobě upozorňuje a pomáhá firmám změnit svůj přístup.

  „Zpráva organizace UN Women bohužel není veselé čtení. Ukazuje, že současné trendy zaostávají za vizí jednotlivých cílů a že společnost v této oblasti selhává. Podle údajů současný pokrok navíc udržuje zakořeněnou genderovou propast v zastoupení žen v mocenských a rozhodovacích pozicích,“ shrnuje klíčové závěry Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

  Projekty Business Professional Women CR

  Sama BPWCR nabízí firmách pomocnou ruku hned v několika oblastech, které se týkají nejen rovnosti pohlaví, ale prolínají se i dalšími cíly udržitelného rozvoje definovanými OSN.

  Jedním z nich je projekt mezifiremního speed mentoringu Empowering Women Mentoring, který letos vstupuje již do šestého ročníku a který se v oblasti naplňovaní cílů velmi angažuje, a to hned v několika oblastech svého programu. „Nalezneme v něm programovou shodu v cestě ke konci chudoby, důstojné práci a ekonomickému růstu i rovnost pohlaví; prostřednictvím rozvoje dovedností, profesních příležitostí i vzdělávání. Mentoring talentovaných žen pomáhá odstraňovat bariéry a překážky, které brání ženám dosáhnout svého vlastního plného potenciálu,“ vysvětluje Lenka Šťastná z organizace BPWCR.

  Empowering Women Mentoring je skvělým příkladem toho, jak veřejně prospěšné organizace mohou pomoci naplňovat cíle udržitelného rozvoje tím, že aktivně přispívají k diverzitě a inkluzi v pracovním prostředí. „Za pět let existence programu se jej zúčastnilo 238 žen. Získaly nejen podporu a cenné rady, ale také sebejistěji postupují ve své kariéře. Mnohé z nich dosáhly vyšších pozic a staly se inspirací pro další ženy,“ upozorňuje Lenka Šťastná.

  BPWCR organizují také konferenci Equal Pay Day, která si klade za cíl posilovat ekonomickou bezpečnost žen vyvoláváním odborné diskuse firem i veřejnosti nad příčinami stále vysoké mzdové nerovnosti. Sdílením dobré praxe a prezentování ženských vzorů podporuje rovné postavení žen v práci i ve společnosti. V České republice BPWCR zastřešuje také projekt Women’s Empowerment Principles (WEPs) neboli Principy posílení postavení žen. Právě WEPs jsou nástrojem pro vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen v rámci cílů udržitelného rozvoje. „Tvoříme komunitu firem, které se o WEPs zajímají a společně zvyšujeme nejen počet jejich signatářů, ale vytváříme platformu pro sdílení zkušeností a pro podporu těch společností, které zatím svoji cestu k plnění cíle rovnosti žen a mužů teprve hledají,“ uzavírá Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

  Next article