Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » NOVÁ MANAŽERSKÁ METRIKA – ESG
 • Zodpovědná společnost

  NOVÁ MANAŽERSKÁ METRIKA – ESG

  ESG
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  ESG
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Největším firmám v Evropě a v Česku vznikne v nejbližších letech povinnost reportovat své nefinanční aktivity. Tato povinnost se bude postupně rozšiřovat i na střední a menší podniky.

  Laura Mitroliosová_CIRAA

  LAURA MITROLIOSOVÁ

  Cira Advisory

  ROMANA KONTÍROVÁ

  SocioRating Institut

  Povinný reporting se opírá o tři pilíře – environmentální (E), sociální (S) a o způsob řízení organizace (G). V byznysovém prostředí se mu proto rychle začalo říkat zkratkou ESG. I přesto, že zkratka může působit složitě, ve skutečnosti se jedná o šikovnou manažerskou metriku nefinančních aktivit firmy. Na rozdíl od CSR reportů, ESG vyjasňuje podmínky reportingu vůči bankám a investorům a sjednocuje danou problematiku. Firmám pak dokáže odhalit mnohé příležitosti pro vlastní rozvoj.

  „Udržitelnost a cirkulární způsob fungování, které reportuje environmentální pilíř ESG, je velkou příležitostí. Firmy, které se na cirkulární cestu daly, mají za sebou úspěšné projekty, zjišťují například, že když ve svém fungování předcházejí vzniku odpadu ušetří i miliony ročně na nákladech, nebo díky reportu udržitelnosti získávají u bank výhodnější financování. Navíc rozvíjejí spolupráce s dalšími firmami a tyto projekty za sebou mají úspěšné a funkční byznys modely. Příkladem může být Biopekárna Zemanka, která s UGO zpracovává dužinu z odšťavněného ovoce a zeleniny v sušenky, nebo firma EGOE, která odřezky ze dřeva proměňuje ve spolupráci s UMPRUM v dětské hračky, nebo také iniciativa Zálohujme, za kterou stojí zástupci firem, univerzit a neziskového sektoru,” představuje příležitosti cirkulární ekonomiky ve firmách Laura Mitroliosová, CEO poradenské firmy v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky CIRA Advisory.

  Aby mohly firmy začít pracovat na takzvané udržitelnější transformaci, která jim přinese zmiňované příležitosti, potřebují znát, jak si na tom aktuálně stojí, kde se mohou vyskytnout určitá rizika, a co je čeká s ohledem na legislativu a kde leží příležitosti. S tím vším klientům pomáháme a je dobré tyto skutečnosti znát také pro tvorbu ESG reportu,” dodává Laura Mitroliosová.

  Nemálo důležitý je pro firmu také pilíř „S“. Na trh práce nastupuje mladá generace lidí, pro kterou jsou hodnoty sociální a environmentální udržitelnosti velice důležité. Podle průzkumů dokonce až 40 % zaměstnanců odmítlo místo či pracovní úkol kvůli neshodě s vnitřními hodnotami.

  „Mladá generace vyhledává zaměstnavatele, který jasně deklaruje odpovědné chování navenek i uvnitř. Pokud zaměstnanci nebudou zaměstnavateli důvěřovat, nebude zde ani ochota rozvíjet inovace, pracovat na kvalitě práce, ve firmě bude vysoká fluktuace a taková firma není úspěšná ani ekonomicky. Sociální pilíř ESG tak může odhalit značná rizika, která by mělo vyhodnotit jak vedení firmy, tak investoři,” říká o sociálním prostředí v organizacích Romana Kontírová ze SocioRating Institutu, který měří kvalitu sociálního prostředí v organizacích a pomáhá hodnotit pilíř “S”.

  Poslední pilíř – způsob řízení podniku, je neméně důležitý a průřezově se týká všech oblastí fungování firmy. Přesnou podobu toho, jak má ESG reporting vypadat, určí Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) a již nyní je jasné, že cirkulární ekonomika bude jedním z pilířů. Firmy, které se už teď chtějí připravovat na nefinanční reporting nebo odhalit příležitosti udržitelného fungování, si mohou například zdarma vyplnit rozcestník ESG od CIRAA, který na základě několika otázek poskytne firmě doporučení, na co se zaměřit.

  Next article