Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost průmyslu a výroby » NA TECHNOLOGICKÝ SVĚT JE POTŘEBA SE ADAPTOVAT
ADVERTORIAL

Čtvrtá průmyslová revoluce (tzv. Průmysl 4.0) mění svět kolem nás. Digitalizace a vývoj technologií přinášejí výrobním společnostem mnoho výhod a příležitostí. Zároveň je ale náročné na tuto proměnu průmyslu adekvátně reagovat, protože s sebou nese i rizika, na která se firmy musí důkladně připravit.

Mgr. Alena Nováková

manažerka komunikace Národního centra Průmyslu 4.0 a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Pokud to s udržitelností myslíme vážně, je nutné zavádět chytrou výrobu. A právě to zjednodušeně nabízí průmysl 4.0. Prostřednictvím tohoto konceptu totiž dochází k propojení strojů, dat a procesů, což následně umožňuje optimalizovat výrobu, snižovat emise a šetřit zdroje. Ač je energeticky náročný, představuje průmysl 4.0 nejen cestu ke konkurenceschopnosti firem, ale právě také k udržitelnosti. Technologie založené na umělé inteligenci přináší velké příležitosti pro opravu či recyklaci výrobků, a proto jsou klíčové i v rámci cirkulární ekonomiky. Na CIIRC ČVUT vznikají koncepce pro modelem řízenou výrobu, která umožňuje výrobní proces rychle překonfigurovat a přizpůsobit měnícím se požadavkům. V neposlední řadě umožňují technologie efektivní management energií a řízení či recyklaci zdrojů, jako je např. voda.

Chci se dozvědět více o Národním centru Průmyslu 4.0 >

Průmysl 4.0 je založený na procesech, které probíhají automaticky bez zásahu člověka. To můžeme vztáhnout i na práci s daty. Primární je sběr dat z výroby, abychom věděli, co se ve výrobě děje. Pak s těmito daty musíme pracovat, abychom jim porozuměli. Efektivní analýza dat a správně nastavená digitalizační strategie jsou totiž základem nejen pro zefektivnění výroby jako takové, ale i dalších částí dodavatelsko-odběratelského řetězce. A to ať už se jedná o logistiku, dopravu, objednávky či dodávky, anebo servis zařízení.

cirkulární ekonomika
Zdroj: Adobe Stock

Technologie často vnímáme odděleně od jejich vlivu na náš život. Přitom otázky etiky nebo reálného dopadu na společnost jsou pro naši budoucnost zásadní. Jaký vliv mají technologie na vzdělávání, práci či život každého jednotlivce? Technologie nám všem mohou přinést mnoho dobrého, ale je třeba se na technologický svět adaptovat. Velké jazykové modely za nás píšou odborné články nebo kreslí obrazy. Dalo by se tedy říci, že za nás tvoří. Ale tu skutečnou tvůrčí podstatu by si člověk měl nějak ponechat.

Firmy dnes mají k dispozici ohromné množství dat z výroby. Prvním rizikem je to, že jejich potenciál nebude firma umět dostatečně dobře využít. Avšak podstatnější riziko představuje jednoznačně únik dat a jejich nedostatečné zabezpečení, a to ať už se jedná o kyberútoky, či destrukci datových skladů nebo cloudových úložišť. To je obrovské téma, kterému by firmy měly věnovat dostatečnou pozornost. Další rizika (ale i příležitosti) se dnes nachází v oblasti sdílení dat a využití jejich potenciálu např. pomocí bezpečných datových tržišť.

Next article