Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost průmyslu a výroby » NÁSTUP VODÍKOVÉ EKONOMIKY V ČESKU
ADVERTORIAL

Česká republika se musí důsledněji a systematičtěji zaměřit na využití vodíku v průmyslu či dopravě. Jinak hrozí, že zejména firmy budou po roce 2030 platit vysoké pokuty za nedodržování evropských směrnic a budou mít také dražší emisní povolenky. Pokud navíc Česko podcení nástup vodíkové ekonomiky, může to mít v příštích letech dopad na růst HDP, zaměstnanost i příliv nových investic. Takové jsou závěry studie o využití a budoucnosti vodíku v ČR, kterou si u společnosti PwC nechal vypracovat Svaz průmyslu a dopravy ČR s podporu firmy ORLEN Unipetrol. 

Česku pomalu ujíždí vodíkový vlak. Ačkoliv má Česká republika od roku 2021 vodíkovou strategii, v praxi není příliš naplňována a momentálně prochází aktualizací. Nejen Evropská unie přitom ve svých plánech s vodíkem v příštích letech počítá jako s důležitým alternativním palivem v dopravě i jinde. Vodík může sehrát klíčovou roli i při dekarbonizaci celého průmyslu. 

Zdroj: Adobe Stock

Aktuální situace tomu ale příliš neodpovídá. V současnosti se v tuzemsku vodík využívá de facto jen v chemickém průmyslu nebo v rafineriích. V dopravě se využívá minimálně – v roce 2023 bylo v Česku registrovaných 24 osobních vodíkových vozidel. V energetice a teplárenství není využíván vůbec.

„Vodík přitom pro naši ekonomiku představuje příležitost. Stejně jako ostatní státy Evropské unie jsme se i my zavázali k tomu, abychom postupně snižovali uhlíkovou stopu v dopravě a průmyslu, a právě vodík může v tomto směru sehrát velkou roli. Jako stát ovšem nesmíme zaspat a přípravu na masové využití vodíku podcenit. Zároveň bychom měli o vodíku a jeho přednostech i případných negativních dopadech mnohem více hovořit,“ vysvětluje Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mezi hlavní důvody, proč se vodík v Česku zatím příliš nevyužívá, patří především jeho vyšší cena a také chybějící infrastruktura. Veřejné vodíkové čerpací stanice máme v celé zemi prozatím pouze čtyři. Obdobně jako ve zbytku Evropy, i v Česku zatím schází produktovody, kterými by vodík do země proudil ze zahraničí. 

Pokud se ale Česko na nástup vodíkové ekonomiky začne připravovat co nejdříve, může to mít hned několik pozitivních hospodářských dopadů. „Včasnou přípravou na masové využití vodíku můžeme v příštích šesti letech vytvořit až 9 000 pracovních míst. Zároveň zvýšíme HDP, snížíme uhlíkovou stopu v našich firmách i dopravě, a budeme platit mnohem méně peněz za emisní povolenky. A v tomto případě platí, že čím dříve začneme, tím bude úspora vyšší,“ upozorňuje Jan Rafaj, prezident SP ČR.

Next article