Skip to main content
Domovská stránka » Budoucnost průmyslu a výroby » VODÍKOVÁ MOBILITA A JEJÍ ROZVOJ V ČESKU
ADVERTORIAL

Dekarbonizace se nyní dotýká různých průmyslových odvětví, s čímž souvisí i snaha o zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti v rámci EU. Řešením této problematiky může být vodík. Jaké jsou výhody a nevýhody využití vodíku jako paliva? A jak se rozvíjí česká vodíková mobilita?

doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.

senior specialistka strategie a legislativy, HYTEP

Využívání vodíku jako paliva není novinkou. Vodík je již používán např. jako hnací plyn pro rakety nebo slouží k výrobě konvenčních paliv v ropných rafinériích. V současné době začíná být využíván i jako palivo pro veškerou nákladní dopravu a na trhu jsou dostupné také vodíkové osobní automobily. Vodíková vozidla mají elektrický motor, který je poháněn elektřinou z nabité baterie, ale i z palivových článků, jež ji vyrábí v nádržích uloženého vodíku.

Pokud je vodík vyráběn pomocí obnovitelných zdrojů energie, lze jízdu tímto automobilem chápat jako uhlíkově neutrální. Při přeměně vodíku na elektřinu totiž vzniká jen vodní pára, nikoli emisní plyny a pevné částice, jako je tomu u běžných aut. Čerpání vodíku do nádrže vozidla trvá zhruba stejně dlouho jako při tankování benzínu, což je zase značnou výhodou oproti bateriovým elektromobilům. Mezi další výhody aut na vodík patří i nižší opotřebení brzdových systémů, neboť vedle klasického brzdového systému vyžívají i tzv. rekuperační brždění. Pozitivem u těchto vozidel je i dojezd, který není ovlivněn klimatickou situací.

Proč vodík? Jaké energetické vlastnosti má vodík? Zjistěte více >

Avšak nevýhodou vodíku jako paliva je jeho vysoká cena (1 kg vodíku stojí cca 500 Kč). Další úskalí představuje malý počet veřejných plnicích stanic v ČR (k dubnu 2024 to byly 2 veřejné plnicí stanice a 3 neveřejné). V současné době ale vznikají projekty, které se snaží tyto potíže řešit. Je třeba také upozornit na přetrvávající nejasnosti ohledně podmínek pro parkování vodíkových automobilů. Tento problém však neřeší jen vodíková vozidla, ale týká se i aut na CNG, LNG či elektromobilů.

Zdroj: Adobe Stock

S vodíkem jako palivem počítají i nové strategické dokumenty ČR (např. Národní akční plán čisté mobility, Vodíková strategie 2024). Také výstavba nových plnicích stanic je už ve stadiu projektů či stavební přípravy. Dosud jezdí po Česku menší desítky aut na vodík, ale nárůst zájmu zaznamenáváme ve veřejné a nákladní dopravě. Největší flotilu vodíkových vozidel u nás tak zatím tvoří vysokozdvižné vozíky. Velká část již dnes využívá jako pohon plyn, a proto je přechod na vodík poměrně snadný. Zároveň běží projekt rozvoje využití vodíku v rámci české železniční přepravy.

Prototyp vodíkového autobusu TriHyBus byl představen už v roce 2009. Loni vyrobili první autobus na vodík v SOR Libchavy a v témže roce odhalila vodíkový autobus také Škoda Transportation. Ten je momentálně testován v Praze. V roce 2023 byl představen i prototyp nákladního automobilu na vodík, a to automobilkou Tatra Trucks.

Next article