Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita » DIVERZITA A INKLUZE JAKO ZÁSADNÍ BYZNYSOVÉ STRATEGIE
 • Diverzita

  DIVERZITA A INKLUZE JAKO ZÁSADNÍ BYZNYSOVÉ STRATEGIE

  Ve spolupráci s:
  prazdny
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  prazdny
  Adobe Stock

  Diverzita neboli rozmanitost je přirozenou součástí našeho světa, života i rodiny. Je naprosto běžné, že spolu žijí, nebo se potkávají různé generace a různé skupiny lidí – vnoučata s prarodiči nebo příbuzní z různých koutů republiky. Mnozí z nás mají ve své blízkosti ženy či muže samoživitele, sousedy, kteří se starají o handicapované příbuzné nebo ty, co si vzali cizince. Proč by tomu mělo být v pracovním prostředí jinak?

  KAMILA ČUBANOVÁ

  Manažerka Charty diverzity a zástupkyně ředitele odborné platformy Byznys pro společnost

  V dnešní době, kdy se díky moderním technologiím svět zmenšil a je neustále v pohybu už není problém pracovat kdekoliv na světě a být součástí multikulturních týmů. Je naprosto přirozené, že k nám přicházejí lidé z jiných zemí a jiných kultur jako nyní kvůli stále trvající krizi na Ukrajině. Většina dnešních firem je vlastně takový „melting pot“ různých národností a kultur.

  Inkluzivní firemní kultura

  Diverzita a inkluze jsou tedy něco přirozeného a odráží se také v pracovním prostředí. Inkluzivní firemní kultura vítá a zahrnuje všechny jednotlivce bez ohledu na jejich odlišnosti. Zapojuje a motivuje skutečně všechny zaměstnance a poskytuje jim rovné příležitosti.

  Diverzita zvyšuje profitabilitu firem

  Existuje mnoho důvodů, proč je diverzita pro zaměstnavatele důležitá. Jedním z těch nejdůležitějších je, že může vést k lepším obchodním výsledkům. Například často citovaná studie společnosti McKinsey dospěla k zajímavým závěrům založeným na srovnání nejvíce a nejméně diverzifikovaných společností (přesněji horního a spodního kvartilu). Analýza více než 1 200 firem ukázala, že firmy, které mají více žen v nejvyšším vedení, bývají výrazně častěji nadprůměrně profitabilní. Genderová diverzita v představenstvu tedy zvyšuje profitabilitu firem. Podobné je to u etnické diverzity.

  Prostředí inovativních nápadů

  Diverzita také může společnostem pomoci přilákat a udržet si špičkové talenty. Díky různorodým zaměstnancům, jsou schopny firmy lépe porozumět potřebám svých zákazníků. Diverzita vede k inovativním nápadům, novým produktům a k lepším službám, protože umožňuje vidět věci z jiné perspektivy a sdílet různé názory. Zaměstnanci a zaměstnankyně se mohou od sebe vzájemně učit a spolupracovat na dosažení společného cíle. Firmy s inkluzivním pracovním prostředím mnohem lépe zvládají změny a turbulence dnešního světa. Jsou tedy na globálním trhu úspěšnější.

  Bezpečný prostor

  Inkluzivní pracovní prostředí také zvyšuje motivaci zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich produktivitu práce – zvyšuje se tak šance, že pak u svého zaměstnavatele zůstanou dlouhodobě. Vyšší je v takovém prostředí také pocit bezpečí zaměstnanců a zaměstnankyň, protože existují procesy, které eliminují diskriminaci či jiné formy obtěžování.

  Diverzita a inkluze – základní firemní hodnoty

  Dát příležitost různorodým lidem je nejen správné, ale v podnikatelské oblasti také výhodné. Diverzita a inkluze nejsou jen prázdná hesla dnešní moderní doby, ale důležité hodnoty, které podporují respekt k jedinečnosti každého z nás, uznávají hodnotu jedince a zapojení všech členů společnosti. Firmy v České republice, zejména naši signatáři a členové platformy Byznys pro společnost, si toto uvědomují a vidí diverzitu a inkluzi jakožto nesmírně důležitou součást své byznysové strategie. Jsou to skuteční lídři témat diverzity a inkluze, kteří nastavují trendy pro český pracovní trh a ukazují cestu vpřed.

  Next article