Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita » DOBRÝ ZAMĚSTNAVATEL PŘISTUPUJE KE KAŽDÉMU INDIVIDUÁLNĚ
ADVERTORIAL

Dnešní firmy si váží různorodosti na pracovišti. Ať už se jedná o ženy na mateřské dovolené, studenty, zaměstnance před důchodem, cizince či zástupce různých menšin. Těm všem se moderní firmy snaží vyjít vstříc.

JITKA ŠTĚDROŇOVÁ

PR specialistka a manažerka diverzity, Canon CZ

Daří se vám skloubit péči o dvě malé dcery a práci ve velké mezinárodní firmě, jakou je Canon?

Ano a jsem za to ráda. Když jsem do Canonu před téměř pěti lety nastupovala, byly mé mladší dceři teprve dva roky, což mnoho zaměstnavatelů odrazuje kvůli obavě, že zaměstnankyně stráví více času na ošetřovném než v práci. Já jsem ale šanci dostala a vážím si jí.

Jakou pozici mají dnes na pracovním trhu matky na mateřské nebo těsně po ní?

Mnohem lepší než před pár lety. Osvícenější firmy zachovaly i po pandemii hybridní způsob práce, což nahrává právě ženám s dětmi. Pracující matky jsou často disciplinovanější a efektivnější než jejich kolegové v kanceláři. Okolnosti je zkrátka nutí lépe si zorganizovat čas. Pokud jim firmy vyjdou vstříc, vrátí se jim to stonásobně.

Jaké je to pracovat pro společnost Canon? Podívejte se ZDE

Jitka Štědroňová s dcerami, FOTO: archiv JŠ

Za poslední dva roky přibylo firem, kde většina zaměstnanců pracuje převážně z domova. Jak se na tento trend díváte?

Je to reakce na velkou změnu celospolečenského myšlení. Mnohem větší důraz se klade na vyváženost pracovního a osobního života a na to, aby lidé byli v práci „v pohodě“. Osobně si nemyslím, že je dobré pracovat pouze z domova, věřím, že týmy by se měly alespoň občas setkávat tváří v tvář.

Jak se ucházet o pracovní pozici v Canon? Zjistěte ZDE

Jaké technické vybavení vašim zaměstnancům pro práci z domova zajišťujete?

Všichni jsou vybaveni nejen notebooky, ale i přenosnými tiskárnami se skenerem.

V českém Canonu kromě manažerky komunikace zastáváte i pozici ambasadorky diverzity. O co přesně se jedná?

Mým úkolem je neustále zdůrazňovat témata související s diverzitou na pracovišti ve firemní externí i interní komunikaci a dbát na to, aby byl Canon dobrým zaměstnavatelem pro všechny bez rozdílu.

Pár informací o naší společnosti najdete ZDE

Jak na téma diverzity lidé reagují?

Nechali jsme si v celém středoevropském regionu zpracovat interní průzkum, jak zaměstnanci Canonu vnímají diverzitu v práci. Dle výsledků ani v jedné zemi, tedy v Česku, na Slovensku, v Polsku ani Maďarsku nemají zaměstnanci žádné předsudky.

Různorodost na pracovišti také zahrnuje zaměstnávání starších lidí…

Ano, dnes už by mělo být naprostým standardem, aby firmy měly co nabídnout každé věkové skupině. A v Canonu se snažíme posuzovat individuální potřeby každého zaměstnance bez ohledu na jeho věk. Například u obchodníků nebo v divizi servisu jsou zkušenosti stěžejní.

A co mladí lidé těsně po škole, nebo ti, kteří chtějí pracovat ještě během studia?

Myslím, že toto je jedna z oblastí, které se za poslední roky nejvíce vyvinuly. Pro studenty jsme letos odstartovali program Talents in Sales, kterým chceme zprostředkovat teoretickou i praktickou zkušenost z obchodního prostředí a v ideálním případě jim následně nabídnout stálé pracovní místo.

Jste absolventem školy nebo univerzity?

V poslední době je i kvůli válce na Ukrajině velkým tématem zaměstnávání cizinců. Jak jste na tom v Canonu?

Canon je globální společnost působící na všech kontinentech kromě Antarktidy, týmy mají tedy vždy pestré mezinárodní složení. Rasová či národnostní diskriminace u nás rozhodně nemá místo.

Next article