Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita » POČET STUDENTEK ČVUT STÁLE STOUPÁ
ADVERTORIAL

České vysoké učení technické v Praze už dávno ztratilo pověst „školy jenom pro kluky“, jakkoli jsou muži na naší univerzitě nadále v převaze. Poměr studentů a studentek se však za posledních 15 let zvýšil z 8:2 na 7:3 a počet studentek má rostoucí tendenci. A například na Fakultě biomedicínského inženýrství jsou ženy dokonce ve většině.


Ke zvyšování počtu studentek na ČVUT přispívá nejen zvyšující se sebevědomí a „odvaha“ dnešních dívek se na techniku přihlásit, ale i politika ČVUT, navenek i dovnitř. Směrem ven ČVUT vystupuje jako škola pro všechny, která klade důraz pouze na inteligenci a dovednosti. Akcentujeme důležitost kvalitního vzdělávání v matematice a přírodovědně-technických oborech už od základních škol. Ne nadarmo i rektor ČVUT Vojtěch Petráček neopomene při každé příležitosti zdůraznit, že matematika je základem všeho.

Výchova budoucích vědců

ČVUT je zřizovatelem mateřské a základní školy Lvíčata určené dětem s matematickými a vědecko-technickými vlohami. Podporujeme i jiné základní a střední školy, a to například formou memorand o spolupráci.

Pro představu – v rámci populárně-naučné akce pro širokou veřejnost VědaFest, bylo v červnu 2022 podepsáno memorandum o spolupráci s dejvickou ZŠ Bílá. Už předtím však na této základní škole v rámci pilotní spolupráce vedla kroužky programování Božena Mannová z Katedry počítačů FEL ČVUT.

FOTO: archiv ČVUT

Každoročně ČVUT také pořádá tzv. Dětskou univerzitu, akci koncipovanou jako týdenní příměstský tábor zahájený imatrikulací a ukončený promocí v Betlémské kapli. Téměř 400 dětí v rámci absolvování táboru putuje s odborným doprovodem po fakultách a ústavech ČVUT.

Stejné podmínky pro všechny

Těmito a dalšími způsoby si své budoucí studentky získáváme a vychováváme. Když už na univerzitu nastoupí, neděláme rozdíly mezi děvčaty a chlapci. Všem studentkám a studentům nabízejí své poradenství naše organizace CIPS (Centrum informačních a poradenských služeb) a ELSA (pro studující s handicapem).

CIPS také vytvořil projekt Ta Technika, v jehož rámci byla vytvořena stránka s přehledem počtu studentek na ČVUT, respektive na jednotlivých fakultách a ústavech v jednotlivých letech, a také s doplňujícími a zajímavými informacemi na téma ženy v technických oborech, ve vědě, či rovnoprávnost mužů a žen.

FOTO: archiv ČVUT

Na toto téma pořádá CIPS také přednášky a semináře. Na fakultách také vznikají pozice ombudsmanů. První ombudsmanka začala fungovat na Fakultě architektury, kde podíl studentek činí téměř polovinu celkového počtu studujících. Naštěstí můžeme říci, že jsme se zatím například se sexuálním obtěžováním na ČVUT nesetkali.

Proč studovat na ČVUT?

A co může našim studentkám studium na ČVUT přinést? Přesně totéž, co našim studentům. Špičkové vzdělání na nejlepší české technické vysoké škole, excelentní vědu a výzkum, dokonale bilingvní prostředí, spolupráci po celém světě, prestiž doma i v zahraničí. Valná část našich studujících už v průběhu studia dostává nabídky zaměstnání, zaměstnanost absolventek a absolventů ČVUT se pohybuje přes 99 %.

Next article