Skip to main content
Domovská stránka » Ekologické Česko » CO JE FIREMNÍ UDRŽITELNOST
 • Ekologické Česko

  CO JE FIREMNÍ UDRŽITELNOST

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  S výzvami, kterým aktuálně čelíme, firemní udržitelnost nabývá na důležitosti. V době klimatické krize, války na Ukrajině a s nadcházející regulací už udržitelnost není jen „něco navíc“ pro lídry trhu. Udržitelnost je nutnost – pro všechny, kdo chtějí uspět.

  TEREZA KOUCKÁ

  ředitelka BLF

  Společenská odpovědnost firem, CSR (Corporate Social Responsibility), byla v Česku nejprve tématem pro pouhou hrstku firem, většinou českých poboček zahraničních korporátů. Až na počátku nového tisíciletí u nás byla přijata legislativa, která zadávala firmám povinnost zařadit do výroční zprávy informace o svých aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. To už bylo téma firemní udržitelnosti celosvětově vnímáno komplexněji ve 3 pilířích: sociálním, environmentálním a ekonomickém.

  V roce 2015 OSN zveřejnila 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které tvoří jeden z rámců pro hodnocení odpovědných firemních aktivit. A tři pilíře má firemní udržitelnost dodnes. Jen se vžil nový termín: ESG – E jako životní prostředí (Environment), S za sociální oblast (Social) a G pro způsob, jakým jsou firma a její aktivity řízeny (Governance).

  Novinky a ESG reporty najdete ZDE

  Proč se firemní udržitelností zabývat?

  Udržitelnost není jen trend. Pro firmu, která se jí nezačne věnovat nyní (možná dokonce ta, která se jí už teď nevěnuje), bude stále těžší prosadit se na trhu a dostát všem svým povinnostem. Proč by si firma měla stanovit strategii udržitelnosti, zhodnotit své dopady a nastavit jasný plán dalšího postupu?

  Není to jen kvůli regulaci, která bude v roce 2023 povinností pro více jak tisícovku firem v Česku. Řada dat z trhu potvrzuje, že se výrazně mění preference spotřebitelů. Lidé chtějí nakupovat produkty a služby od firmy, která dbá o to, aby její činnost byla šetrná k životnímu prostředí, anebo kompenzuje svůj negativní dopad.

  Report udržitelné Česko najdete ZDE

  Spotřebitelé také preferují firmy, které jsou prospěšné pro lokality, ve kterých podnikají a upřednostňují lokální dodavatele. Lidé vnímají i komunikaci firmy a cení si toho, když je jasná a pravdivá. To lze vidět i v pohybu cen akcií, pokud dojde k pochybení i u renomovaných společností. Většina spotřebitelů je ochotná si za udržitelnější variantu produktu či služby dokonce i připlatit.

  Odpovědná firma, která principy udržitelnosti dodržuje, má snadnější přístup k financování i k lidem. Především ke svým zákazníkům, ale také k talentům – těm, kteří jsou její potenciální zaměstnanci. To je jen další bonus, který spolu s konkurenční výhodou získá každý podnik, který udržitelnost strategicky uchopí. A v neposlední řadě bych ráda zmínila inovace. Ty jsou totiž častým vedlejším efektem nastavení strategie a snahy o lepší, udržitelnější řešení. 

  Chcete se stát členem Business Leaders Fora? Klikněte ZDE

  Jak může Business Leaders Forum pomoci každé firmě?

  Business Leades Forum je tu pro všechny firmy, které se chtějí udržitelností zabývat a posouvat se v tomto tématu vpřed. Ať už jde o lídra trhu, který prostřednictvím sdílení best practices vzdělává ostatní a představuje své projekty nebo o firmu, která se chce inspirovat takovými příklady a vlastní strategii udržitelnosti si teprve staví.

  Naši členové se pravidelně setkávají s experty na různá odvětví udržitelnosti (nefinanční reporting, odpovědný nákup, podpora inkluze a diverzity atd.). Umožňujeme firemním zástupcům společně diskutovat a spolupracovat na projektech. Přinášíme na český trh také inspiraci od řady zahraničních osobností, které zveme na naše akce. Každá firma může využít i možnost zkonzultovat svou strategii či projekty, nebo si nechat zhodnotit nefinanční report.

  Organizujeme také každoroční konferenci ESG Leadership, kde lídři trhu popisují svůj přístup k udržitelnosti a sdílí příklady strategií a svých srdcových projektů. Vedeme navíc vzdělávací program Lean In na podporu žen v managementu. Vše, co děláme, ale není jen pro naše členy.

  Naším cílem je také vzdělávat firemní veřejnost, a tak letos vnikla na našem webu ESG knihovna, kde najdete články, videa a odkazy na důležité původní dokumenty. Díky našim členům a partnerům můžeme měnit prostředí českého trhu k lepšímu a skutečně vytvářet udržitelnější byznys.

  Next article