Domovská stránka » Ekologické Česko » GREENWASHING: NOVÝ DRUH KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE
 • Ekologické Česko

  GREENWASHING: NOVÝ DRUH KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE

  Ve spolupráci s:
  Foto: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Foto: Adobe Stock

  S rostoucím zájmem o ekologii a o nákup udržitelných produktů se rozšiřuje i používání marketingové strategie známé pod pojmem greenwashing. Jedná se o fenomém, se kterým můžeme účinně bojovat?

  Greenwashing je definován jako záměrné klamání spotřebitele o ekologické prospěšnosti produktu, služby či celé firmy. Toto klamání na sebe může brát mnoho podob, dle studie Terra Choice, dokonce sedm, tzv. 7 hříchů greenwashingu. Mezi ně spadá „skrytý kompromis”, kdy výrobce vypíchne jen líbivou část produktu, například že je částečně vyroben z recyklovaného materiálu, ale již zamlčí další problematické složení produktu. Dále tam spadá hřích „nedostatku důkazů“, kdy je produkt promovován jako ekologický, ale informace o tom jak a proč není možné dohledat či ověřit. Ke klamání spotřebitele také patří kategorie „bezvýznamnosti“ kdy výrobce tvrdí, že produkt neobsahuje látku XY. Tato látka je přitom už legislativně zakázána a nesmí být obsažená v žádné produktu. Mezi další taktiky patří taktika „menšího zla“, „vágnosti“, „falešného certifikátu“ nebo prosté „lži“.

  Běžný spotřebitel prakticky nemá šanci rozeznat, kdy se jedná pouze o lakování nazeleno a kdy je produkt skutečně ekologický.

  Past na spotřebitele

  Běžný spotřebitel prakticky nemá šanci rozeznat, kdy se jedná pouze o lakování nazeleno a kdy je produkt skutečně ekologický. V dnešní době, kdy je skoro každý produkt prezentován jako zelený, by spotřebitel při průměrném nákupu musel ověřit desítky faktů. Může se ale ptát a chtít od firem vysvětlení u tvrzení, která mu nejsou jasná.

  Jak omezit greenwashing?

  Roli garanta v tom, co je a není skutečně ekologické by tedy měly hrát firmy, které produkty vyrábějí nebo uvádějí na trh. K tomu potřebují pracovat s daty a vědeckým poznáním. Nejhorší je rozhodovat se dle dojmů například pod heslem „Zbavme se veškerého plastu a nahraďme ho čímkoliv jiným.“  Pro posuzování ekologičnosti materiálů se ukázala jako nejvhodnější metoda LCA, která měří dopad produktu na životní prostředí v celém jeho životním cyklu. Zkoumá druh suroviny, která výrobek tvoří, způsob jeho zpracování a dopravy, jeho používání i to, co se stane, když doslouží.

  Informacemi proti greenwashingu

  V rámci iniciativy No Greenwashing věříme, že ne vždy je greenwashing záměrný, ale dochází k němu z důvodu nedostatku informací, mnohdy v dobré víře, že přicházíme s lepším řešením. Rozhodli jsme se tedy věnovat problematickým tématům jako jsou bioplasty či uhlíková neutralita a offsety. Vše dáváme do kontextu nejnovějších vědeckých poznání. Veškeré získané informace mohou čtenáři najít na webu www.nogreenwashing.cz. Iniciativa No Greenwashing je neformální uskupení expertů věnujících se této problematice na dobrovolnické bázi. 

  Další článek