Domovská stránka » Ekologické Česko » MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ!
 • Ekologické Česko

  MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ!

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Český svaz ochránců přírody se díky několika stěžejním celostátním programům snaží chránit a podporovat nejen lokální faunu, ale i flóru. Mezi zásadní pilíře snažení jeho členů patří ochrana biodiverzity, provozování husté sítě záchranných stanic divokých zvířat či edukační a osvětová činnost.

  PETR STÝBLO

  ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody

  Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se od svého vzniku v roce 1979 drží stále stejných hodnot a postupů. Ty jsou vyjádřeny tradičními motty „Poznej a chraň!“ či „Mysli globálně, jednej lokálně“.  Jednotlivé organizace ČSOP, a je jich více jak 300, jednají především lokálně. Nesnaží se zachraňovat svět, nýbrž hodnoty ve svém nejbližším okolí. A to nejen hodnoty přírody, mnohé z nich mají přesah i do historie či kultury.

  Členové ČSOP se veškerým svým aktivitám věnují především proto, že jím dělají radost. Kdyby takto konal každý, hrozby, které nyní ohrožují celý náš svět, by zřejmě vůbec neexistovaly.

  Naše činnost

  Samozřejmě, že řada lokálních aktivit ČSOP potřebuje být k efektivnímu řešení zasazena do kontextu a vyžaduje centrální koordinaci. Z tohoto důvodu už na konci 90. let ČSOP ustanovil své národní programy. Především to byl Národní program ochrana biodiverzity, který odborně koordinuje a významně financuje aktivity článků ČSOP a dnes už i jiných českých neziskových organizací zaměřených na biodiverzitu, ochranu druhů a jejich biotopů.

  Národní program pozemkových spolků

  O level výše pak efektivitu ochrany přírody staví Národní program pozemkových spolků, jehož cílem je spolupracovat při ochraně přírody s vlastníky pozemků a případně získávat hodnotné pozemky do vlastnictví ochránců přírody. Třetím národním programem ČSOP je pak Národní síť záchranných stanic, díky kterému se v České republice podařilo vytvořit zcela unikátní model záchrany divokých zvířat v nouzi.

  Záchranná stanice nálezci takového zvířete poradí, zda a jak má konat a pokud je třeba, přijme zvíře do své péče s cílem zbavit ho handicapu a vypustit zpět do přírody. Ročně je takto poskytnuta pomoc více jak 30 000 divokých zvířat.

  Program pozemkových spolků

  Program pozemkových spolků je doplněn veřejnou sbírkou Místo pro přírodu, na které se od veřejnosti shromažďují finance na výkupy cenných lokalit do vlastnictví ochránců přírody. Nutno podotknout, že se vykupují pouze ty lokality, kde jsou poblíž místní ochránci přírody. Ti pak na vykoupené pozemky dohlížejí a v řadě případů na nich i pracují s cílem zachovat či zlepšit jejich přírodní stav a samozřejmě biodiverzitu. Dle zásady „jednej lokálně“, o které se zmiňujeme výše. I záchranné stanice mají veřejnou sbírku. Jmenuje se Zvíře v nouzi a veřejnost do ní dává prostředky na financování péče o zvířata v záchranných stanicích.

  Ochrana a edukace

  Tyto tři programy jsou klíčové, ale nejsou jedinými celostátními aktivitami ČSOP. Kromě ohrožených druhů ochránci přírody zachraňují například i ohrožené odrůdy. Jde o program Oživení starých odrůd, ve kterém jde primárně o záchranu starých regionálních odrůd ovocných dřevin.

  Sekundárně jde samozřejmě i o krajinu a biodiverzitu, protože ovocné vysokokmeny jsou jejich nedílnými prvky. Nově se velmi intenzivně rozvíjí program Tvorba regionálních lučních směsí. Jeho cílem je zachránit květnaté louky ve všech regionech České republiky a vytvořit z nich regionální osiva sloužící pro zatravňování v krajině i ve městech. Nelze ani opomenout programy ČSOP zaměřené na výchovu, především pak celostátní soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda.

  Nutno ještě podotknout, že většina z výše uvedených programů doposud nemá partnery z komerční sféry, ač by si je určitě zasloužila.

  Další článek