Skip to main content
Domovská stránka » Ekologické Česko » PROČ PŘEDSTAVUJE OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKOU VÝHODU?
 • Ekologické Česko

  PROČ PŘEDSTAVUJE OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKOU VÝHODU?

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Cirkularita a oběhové hospodářství efektivně zpracovává odpady či obalové materiály a připravuje je k dalšímu využití, čímž přispívá ke snižování emisí, k redukci plýtvání surovinami a ochraně životního prostředí.

  RNDr. MILOŠ KUŽVART

  výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství, z.s.

  Princip cirkularity znamená, že vše, co využijeme, zpracujeme s nejnižší možnou produkcí emisí a odpadů na něco užitečného. Podstatou přístupu všech členů naší asociace je holistický pohled a kvalifikovaný odhad dopadů našich aktivit na ekonomiku i na klimatický systém planety.

  GREEN DEAL: Příležitost nebo hrozba?

  Pokud se např. jedná o energii z komunálního odpadu, přesněji řečeno o jeho biosložku, která dále nemá jiné využití, je zpracována v bioplynových stanicích na výrobu elektřiny, tepla a obnovitelného zdroje energie – tzv. biometanu. Což je především dnes, kdy nemůžeme počítat s dodávkami zemního plynu z Ruska, obrovskou výhodou. Biometan se dá skladovat a přepravovat na velké vzdálenosti k místnímu využití.

  Jaké trendy v oblasti oběhového hospodářství sledujete a které mají opravdový potenciál?

  Naši členové se soustředí na obnovitelné zdroje, zejména na výrobu biometanu a energetické zpracování gastroodpadu ve speciálně upravených bioplynových stanicích. Do budoucna nás zajímá i vodík, který má k našim technologiím blízko. Všechny tyto oblasti patří v energetice k těm nejrychleji se rozvíjejícím. 

  Naše stanovisko k návrhu zavedení zálohování PET lahví? Zjistěte ZDE

  Co se týká nakládání s odpady, s rostoucí mírou využití a recyklace obalových odpadů se zvyšuje potřeba sofistikovanějších technologií zpracovávajících odpady na kvalitní druhotnou surovinu.

  Akce, kterých se můžete zúčastnit najdete ZDE

  Například mechanická recyklace spotřebitelských plastů má své limity a pro ty obtížněji recyklovatelné plastové odpady se bude v budoucnu využívat možnosti chemické recyklace, která je schopná přepracovat odpad až na kvalitu primární suroviny. Kromě rozvoje chemické recyklace se do budoucna počítá s instalací vysoce efektivních (ale drahých) optických technologií na třídění odpadů.

  POSLECHNĚTE SI NÁS

  Jak přesně vaše asociace podporuje ochranu životního prostředí? Jaké jsou vaše cíle?

  Ochranu životního prostředí podporujeme například tak, že šetříme emise nabízením alternativy ke spalování fosilních paliv. Obnovitelný plyn, který vyrábí náš člen, EFG Energy financial group, a.s., dokáže jako jediní v České republice, nahradit fosilní zemní plyn ve všech využitích, a to i jako BioCNG v dopravě.

  Naše cíle jsou do značné míry již dány českou legislativou a evropskými směrnicemi.

  Existují v zahraničí systémy nebo technologie, kterými se v Čechách můžeme pro řešení odpadového a oběhového hospodářství inspirovat?

  V oblasti EPR (rozšířená odpovědnost výrobce) spolupracujeme s mezinárodními asociacemi EXPRA a PRO Europe, kde se intenzivně řeší sdílení dobré praxe, informace o pokrocích ve zpracovatelských technologiích a podobně. Evropské země se ale zajímají a snaží se inspirovat českým systémem třídění odpadů.

  Co se týká výroby obnovitelného plynu (biometanu) je dobré hledat inspiraci například ve Francii, Itálii nebo Dánsku, tedy zemí s největším nárůstem počtu zařízení na výrobu biometanu. V aktuální situaci pro ně lokální plyn, navíc z obnovitelných zdrojů, představuje velkou strategickou výhodu.

  ZDE MŮŽETE SLEDOVAT ČAOBH

  Next article