Domovská stránka » Ekologické Česko » V ČESKÉ REPUBLICE PRAVIDELNĚ TŘÍDÍ ODPADY 73 % OBYVATEL
 • Ekologické Česko

  V ČESKÉ REPUBLICE PRAVIDELNĚ TŘÍDÍ ODPADY 73 % OBYVATEL

  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  To nejjednodušší, co může každý z nás udělat pro ochranu životního prostředí je třídit odpad. Ideální by samozřejmě bylo žádný odpad nevytvářet, to ale dokáže málokdo z nás. Měli bychom tedy důkladně třídit. Proč je to důležité?

  Lucie Müllerová EKO-KOM

  LUCIE MÜLLEROVÁ

  Tisková mluvčí EKO-KOM

  Jak konkrétně prospěji přírodě, když vytřídím svůj odpad?

  Zásadně. Tím, že jednotlivé druhy odpadů vytřídíte do barevných kontejnerů, jim de facto dáte druhou šanci. Z barevných kontejnerů jsou jednotlivé druhy tříděného odpadu sváženy na dotřiďovací linku, kde se odpady ještě dále třídí podle materiálů a zbavují se nežádoucích příměsí.

  Roztříděné druhy se upravují na druhotnou surovinu, která se pak předává konkrétním recyklátorům a zpracovatelům. Tím, že odpad vytřídíme, zároveň nepřispíváme k rozšiřování a vzniku skládek odpadu, šetříme přírodní zdroje surovin, energii a snižujeme uhlíkovou stopu.

  Zmínila jste skládky. O nich se říká, že je to časovaná bomba. Proč se ale některé odpady stále ukládají na skládku?

  Budování i provoz skládek se již mnoho let řídí velmi přísnými pravidly, aby nebylo ohroženo zdraví lidí a nepoškozovalo se životní prostředí. Na skládku se ukládá většina směsného odpadu, pokud tedy v místě není zařízení na energetické využití odpadů, lidově spalovna.

  A snahou je, aby množství odpadu ukládaného na skládky bylo co nejnižší. I proto se zvyšují tzv. skládkovací poplatky, aby ukládání odpadu na skládky nebylo výhodnější než jejich recyklace a motivovalo to občany i firmy odpady v maximální možné míře třídit a využívat.

  A dle nové odpadové legislativy bude od roku 2030 zakázáno skládkování využitelných odpadů a od roku 2035 bude možné skládkovat maximálně 10 % z celkové hmotnosti komunálního odpadu.

  zdroj: EKO-KOM

  Cílem tedy je, aby se co nejvíce odpadu třídilo. Jak je na tom vlastně ČR s tříděním a recyklací?

  V ČR pravidelně třídí odpady již 73 % obyvatel. K dispozici máme už přes 678 tisíc barevných nádob na třídění, ke kterým to máme ze svých domovů v průměru méně než 90 metrů. Co se týče recyklace, tak z celkového množství použitých obalů vyprodukovaných v ČR se vytřídí a předá k recyklaci nebo energetickému využití více než ¾.

  Jaký obal je z hlediska udržitelnosti nejlepší?

  Často slýcháme, že nejlepší obal je ten, který vůbec nevznikne. Předcházet vzniku odpadů a obalů je samozřejmě z environmentálního hlediska prioritou. Ne vždycky je to ale reálné.

  V určitých segmentech jsou obaly a jejich funkční stránka zkrátka nenahraditelné. V takovém případě by měl být obal vyroben z dobře recyklovatelného materiálu, nejlépe z jednodruhového, a množství použitého materiálu by mělo odpovídat velikosti nebo objemu baleného produktu.

  Pokud bych měla popsat ideální obal ve zkratce, pak by měl odpovídat současnému trendu, kdy je prioritou recyklace, materiálové využití a cirkulární udržení materiálu v oběhu.

  Další článek