Skip to main content
Domovská stránka » FinTech » POMOCÍ CROWDFUNDINGU JE DNES MOŽNÉ FINANCOVAT TÉMĚŘ COKOLIV
 • FinTech

  POMOCÍ CROWDFUNDINGU JE DNES MOŽNÉ FINANCOVAT TÉMĚŘ COKOLIV

  crowfunding
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock
  crowfunding
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Díky crowdfundingovým kampaním se dnes financuje velké množství projektů. Vše probíhá automatizovaně a on-line, což je pro investory snadné a pohodlné. Jak přesně moderní crowdfunding funguje a jaké jsou jeho druhy?

  ONDŘEJ MIKULČÍK

  ONDŘEJ MIKULČÍK

  Fintech Project Manager

  Jako crowdfunding se označuje proces, kdy se skupina lidí (crowd) spojí za účelem získání prostředků (funding) pro realizaci určitého projektu. Ačkoliv může znít tento anglický výraz moderně, crowdfunding je starý jako lidstvo samo. Můžeme si například představit dobročinné sbírky na výstavbu kostela a podobně.

  Moderní podoba crowdfundingu

  Úplně nový rozměr do této oblasti ale přinesly moderní technologie, které celý proces digitalizovaly a automatizovaly. Prakticky to probíhá tak, že autoři projektu zveřejní svůj záměr na on-line crowdfundingovou platformu s cílem vybrat určitou částku. Následně jim mohou uživatelé této platformy na realizaci záměru přispívat. V případě, že se vybere cílová částka, by měli autoři projektu záměr realizovat. V opačném případě se příspěvky uživatelům vrací. 

  Tímto způsobem je dnes možné financovat již téměř cokoliv, od podnikatelského záměru přes výstavbu komerční nemovitosti až po náklady na právní služby při soudním sporu. Pokud však nejste v této oblasti příliš zkušení, nejspíše se ptáte, co uživatelé dostanou za své příspěvky nazpět.

  Různé druhy crowdfundingu

  Crowdfunding má několik modelů, které se mezi sebou liší především tím, co lidé za poskytnutí svých prostředků obratem očekávají. Dále se také liší tím, jaké se na ně vztahují regulace. V České republice již existuje několik platforem pro většinu z modelů crowdfundingu.

  Mezi modely používané širokou veřejností patří ty darovací a odměňovací. Zde uživatel nedostane na oplátku buď nic, protože přispívá na dobrou věc, nebo dostává nějaký produkt či službu související se záměrem crowdfundingového projektu.

  Pak existují také modely, které zajímají spíše lidi, jejichž cíl je zhodnocení svých finančních prostředků. Jedná se o model půjčkový a podílnický. V případě půjčkového modelu jednotlivci půjčují dalším jednotlivcům (peer-to-peer lending) či společnostem (peer-to-business lending). Obratem očekávají vrácení půjčené částky i s úrokem. Méně rozšířený model, který je zároveň otázkou regulace, je model podílnický, kdy investoři mohou získat podíl na vlastnictví společnosti realizující projekt.

  Evropská regulace crowdfundingových služeb

  Velkým tématem na poli crowdfundingu je jeho legislativní regulace z pera Evropské komise. Ta přinese mnoho nových pravidel zajišťujících bezpečnost investorů na těchto platformách. Tyto pravidla obvykle společnostem spíše komplikují život. Nicméně pozitivní je, že společnosti, které získají licenci dle této regulace, ji budou moci využívat po celé EU, což jim dramaticky usnadní případnou expanzi na zahraniční trhy.

  Next article