Skip to main content
Domovská stránka » Inovativní podnikání » JAK KONEČNĚ DOSTAT PRŮMYSL 4.0 DO FIREM?
 • Inovativní podnikání

  JAK KONEČNĚ DOSTAT PRŮMYSL 4.0 DO FIREM?

  Ve spolupráci s:
  ČVUT CIIRC
  Ve spolupráci s:
  ČVUT CIIRC

  Na sklonku roku 2017, během zakládání Národního centra Průmyslu 4.0, se mnozí vysoce postavení manažeři konceptu digitalizace a průmyslu 4.0 smáli. Dnes však většina firem ví, že modernizaci se nejen nevyhnou, ale že ji dokonce potřebují. Jak při implementaci průmyslu 4.0 postupovat?

  ALENA NOVÁKOVÁ

  Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Národní centrum Průmyslu 4.0

  Některým firmám se podařilo díky implementaci vhodných inovací najít konkurenční výhodu, ale řada, zejména menších, podniků uskutečňuje více či méně úspěšné pokusy: nakupují náhodně technologie, řeší nechuť zaměstnanců ke změně, čelí dalším významným výzvám jako je inflace či kurzové propady, výpadky na dodavatelském trhu, zkracování inovačního cyklu výrobku a nedostatek kvalifikovaných lidí.

  Strategický plán

  Jak z takové situace ven a začít skutečně inovovat pomocí průmyslu 4.0? Ze všeho nejdůležitější je mít plán. Plán toho, co chcete v oboru dělat a kam svůj business posouvat. Ale přibližně polovině českých společností digitalizační plán chybí. S plánem pro digitalizaci neboli digitalizační strategii může pomoci (on-line) digitální audit. Ten z různých úhlů pohledu zhodnotí, jak na tom společnost aktuálně je a v které oblasti se nachází nejlepší příležitosti pro zlepšení.

  Jak se od strategie dostat k realizaci?

  • Nechtějte vše zvládnout za rok ani za dva. Plánujte s dlouhodobým výhledem a postupně přidávejte technologie dle priorit a návratnosti.
  • Počítejte. Pokud se vám investice nevrátí do 2 až 5 let, je špatná. Zavádějte inovace tam, kde dosáhnete konkurenční výhody – kvalitativní i ekonomické.
  • Přemýšlejte. Jednotlivé technologie by spolu měly umět komunikovat a měly by mít potenciál se postupně rozšiřovat. Navazovat na sebe. Vytvářet chytrý celek.
  • Obklopte se nejen lidmi, kteří mají technologie rádi, ale zároveň dokážou uvažovat realisticky. Konzultujte s odborníky a vytvořte si interní digitalizační tým.
  • Využijte služeb, které nabízí univerzity, zejména pak testbedy pro průmysl 4.0 nebo také Evropské inovační digitální huby. V testbedech si otestujete, zda je pro vás navrhované řešení vhodné (proof of concept). Další kroky můžete konzultovat s odborníky s přesahem do průmyslu nebo můžete získat financování z různých dotačních zdrojů.

  Jedním z projektů, které se řešily v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, je návrh robotické linky pro automatické rozebírání baterií do elektrických aut. V RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 byl navržen koncept modulární robotické linky složené z několika autonomních pracovišť tak, aby se sama dokázala přizpůsobit změně typu baterie nebo aby bylo možné linku rychle přestavit bez nutnosti přeprogramování při potřebě navýšit výrobní kapacitu. Koncept byl ověřen na fyzických robotech a celá linka bude v rámci projektu virtuálně zprovozněna v simulačním prostředí. Projekt probíhá s firmami DEL, a.s., a ZTS – Výskum a vývoj, a.s.

  Next article