Skip to main content
Domovská stránka » Odpovědná budoucnost » TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČESKU PATŘÍ K EVROPSKÉ ŠPIČCE
 • Odpovědná budoucnost

  TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČESKU PATŘÍ K EVROPSKÉ ŠPIČCE

  Ve spolupráci s EKO-KOM
  Ve spolupráci s EKO-KOM

  Do barevných kontejnerů, které jsou nosným pilířem pro třídění odpadů, pravidelně ukládá své odpady 73 % obyvatel ČR. Především jejich zásluhou se tak v tuzemsku ročně vytřídí a předá k dalšímu zpracování 71 % všech obalů uvedených na trh. Vždy je ale samozřejmě co zlepšovat. V souvislosti s vyššími cíli vyplývajícími z obalové a odpadové směrnice a směrnice o omezení jednorázových plastů bude potřeba stávající systém rozvinout tak, aby bylo možné nových požadavků efektivně dosáhnout.

  Nové cíle jsou jasně dané a na jednotlivých státech teď je, jak se k jejich plnění postaví. „Česká republika má i díky stávajícímu rozvinutému systému třídění a recyklace, jehož provoz zajištuje AOS EKO-KOM, dobrou startovací pozici pro plnění nových cílů,“ tvrdí ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel. Je však potřeba učinit další intenzifikační opaření a investice. Zásadní bude plnění tzv. konečné recyklace, tedy množství odpadu, které se přepracuje do konkrétních výrobků nebo které vstoupí do technologií, které jej budou schopny recyklovat.

  AOS EKO-KOM je připravena cílů směrnic dosáhnout další intenzifikací odděleného sběru odpadů (zejména v oblastech ČR s aktuálně podprůměrnými výkony tříděného sběru), rozvojem sběru v rámci veřejného prostoru tzv. „out of home“. 

  Na plnění cílů je třeba nahlížet komplexně a nikoli se soustředit pouze na jeden vybraný, jako například jen na splnění sběru PET lahví, jak je nyní módní. Stávající systém dokazuje svou výkonnost i v tomto ohledu, kde se již nyní vytřídí zhruba 80 % nápojových PET lahví. Plnění cílů napomůže i odtřídění alespoň části recyklovatelných obalových odpadů, které nyní zůstávají ve směsném odpadu, v rámci technologií pro přípravu paliv z komunálních odpadů.

  Velký potenciál vidí EKO-KOM také ve zkvalitnění nabídky třídění odpadů tam, kde to spotřebitel při svých aktivitách očekává, to je např. síť sběrných košů na ulicích nebo v městských parcích a sportovištích.

  Next article