Skip to main content
Domovská stránka » Podnikání » FINTECH POMÁHÁ S FINANCOVÁNÍM MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
ADVERTORIAL

Malé a střední podniky (MSP) jsou motorem celosvětového hospodářství. Přesto se často potýkají s problémy při získávání kapitálu nebo úvěru, což je výrazně znevýhodňuje oproti velkým podnikům. Právě od toho jsou tu FinTech společnosti, které firmám při překonávání těchto potíží podávají pomocnou ruku.

Ondřej Machač

výkonný manažer, Česká fintech asociace, z.s.
člen redakce webu FinTree

Podle Světové banky představují MSP přibližně 90 % z celkového počtu společností a tvoří více než 50 % zaměstnanosti na celém světě. Tyto firmy však stále mají problémy s přístupem k financování, což výrazně ovlivňuje i to, zda malý podnik prosperuje, živoří, nebo je nucen zcela ukončit svou činnost. Schopnost uspokojovat novou poptávku či expandovat je totiž často omezena nedostatkem finančních prostředků.

Malé a střední firmy často neví, kam se obrátit pro financování a kde získat nejlepší poměr ceny prostředků a kvality, která tyto společnosti administrativně nezatíží. Důvodem je mimo jiné to, že velké bankovní organizace nebyly vždy schopny uspokojit okamžitou potřebu MSP a uvolnit pro ně další finanční prostředky. Právě to tvoří prostor pro FinTech firmy, které se snaží mezeru ve financování zaplnit.

Jak vypadá financování MSP v České republice? A jak vypadají přední FinTech společnosti, jež toto financování poskytují? Na to se společně podíváme v detailu níže, který obsahuje zajímavá data a vyjádření CEO vybraných společností.

Propojením MSP s investory zkracuje platební instituce Roger splatnosti faktur na 3 dny. Na investiční platformě aktuálně působí více než 2000 nezávislých investorů. Ti formou aukce soutěží o anonymizovaně vystavené faktury s dlouhou splatností. Zajímavá jsou data z poslední doby, neboť se začaly zvedat úrokové sazby. Úroky na Roger platformě rostou také, ale pomaleji, než je tomu u cen bankovních úvěrů. Čím to je? „Investoři odvozují cenu financování od rizikové přirážky a výnosu na spořících účtech. Zatímco banky vyvozují cenu financování od rizikové přirážky a 2T repo sazby vyhlašované ČNB,“ vysvětluje Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger.

Zdroj: Adobe Stock

FinTech Flowpay se díky své API umí napojit na pokladní systém financovaného podniku. Díky přístupu k transakční historii může algoritmus pomocí strojového učení předvídat budoucí obrat společnosti a posoudit její finanční stabilitu a výkonnost. Při vyhodnocování rizikovosti klienta se Flowpay neřídí finančními výkazy podniku (na rozdíl od bank). Ale vychází z toho, jaké údaje dokáže v reálném čase vyčíst z pokladních systémů dané společnosti. Pomocí těchto cenných dat poskytne firmě personalizovanou nabídku, již by u standardních institucí nemusela vůbec získat.

„Jde o to, že malé a střední podniky svá přiznání optimalizují, nevykazují reálnou hodnotu vlastního byznysu, a navíc bývají spjaty s vysokými počátečními investicemi. To vše jsou faktory, které se bankám moc nezamlouvají,“ objasňuje William Jalloul, CEO služby Flowpay.

Fingood.cz je předním hráčem na poli tuzemského crowdfundingu. Během dvou let se dokázal vypracovat na přední pozici tuzemských investičních společností. „Často se na nás obracejí podniky, které nezapadají do zkostnatělých bankovních tabulek. My máme ke každé firmě osobní přístup a dokážeme ji posoudit zcela jinou než bankovní optikou. Do karet nám hraje také čas, protože jsme schopni úvěry zprostředkovat během 1 měsíce. O tom se bankovnímu sektoru může jen zdát,“ uzavírá Vít Endler, CEO společnosti Fingood.

Zdroje: Worldbank.org, Innovatefinance.com

Next article