Domovská stránka » Podnikání » FRANCHISING JE INVESTICÍ DO BUDOUCNOSTI
 • Podnikání

  FRANCHISING JE INVESTICÍ DO BUDOUCNOSTI

  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock

  ING. JIŘÍ KRAJČA

  Project manager
  Česká asociace franchisingu

  Vytvoření dobrého a úplného konceptu není levnou záležitostí. Pro franchisora i franchisanta je nejdůležitější se nejdříve důkladně obeznámit s teorií franchisingu, pochopit jeho možnosti, výhody a nevýhody. Velkým přínosem je spolupráce se zkušeným franchisovým poradcem, který už má za sebou realizaci několika franchisovych sítí a zná veškerá rizika, která mohou v průběhu realizace nastat, je schopen navrhnout optimálni postup a umí též kvalifikovaně odhadnout potřebný čas pro realizaci, včetně potřeb lidských a finančních zdrojů.

  Prvotní barierou pro podnikatele, který chce expandovat, je kapitál. Franchising umožňuje společnostem expandovat bez rizika zadlužení a kapitálových nákladů. Poněvadž prvotní investici poskytuje franchisant, franchising umožňuje rozvoj s minimální potřebou kapitálu. Je to franchisant, kdo podepisuje pronájem a závazky plynoucí z různých servisních kontraktů, proto franchising umožňuje franchisorovi rychlejší a bezpečnější rozvojs podstatně sníženými riziky.

  Pro společnosti, které mají příliš málo času nebo nedostatek lidských zdrojů, je franchising často nejrychlejší způsob růstu, protože většinu těchto činností děla franchisant. Franchisor samozřejmě poskytuje poradenství, ale ten, kdo nakonec běhá a všechno shání, je franchisant.

  Jak se v Česku daří franchizingu? Roste zájem ze strany podnikatelů?

  V současné době působí v České republice okolo 350 franchisových sítí, při čemž mezi nejstarší se řadí zahraniční McDonald´s. V polovině 90. let dominovaly na trhu pouze zahraniční společnosti. Před 20 lety vznikly české franchisové koncepty, které jsou úspěšné dodnes. Patří k nim například pivovarStaropramen s konceptem restaurací Potrefená husa, autoservisy Best Drive, značka oblečení Bushman, rychlé občerstvení Fornetti, Orea Hotels, Pivní pohotovost, Švejk Restaurant a některé další koncepty.

  Z výzkumu České asociace franchisingu vyplývají tyto závěry:

  • Největší zastoupení ve sledovaném vzorku z oblasti služeb mají koncepty z oboru gastronomie včetně rychlého občerstvení, realitních kanceláří, výživových poraden, fitness a vzdělávání (jazykové školy, mateřské školy, specificky zaměřné školy). Početně jsou zastoupeny i koncepty z oblasti obchodu s módou, sýry, farmářskými potravinami a kosmetikou.
  • Mezi franchisové koncepty s největším počtem vlastních a franchisových poboček patří RE/MAX Česká republika, BENU lékárna a McDonald´s. Mezi koncepty nejdéle provozované v ČR pak patří McDonald´s nebo Yves Rocher.
  • V seznamu franchisových konceptů je 59 % konceptů původem z České republiky a 41 % konceptů zahraničních. Tento trend schvalují i ostatní evropské asociace, tzn. každoročně přibývá na trhu více tuzemských konceptů než těch ze zahraničí.
  • Doba trvání franchisové smlouvy se pohybuje v rozmezí od 1 roku do 20 let. Nejčastěji uvedli respondenti uzavření smlouvy na 5 let, ale výjimkou není smlouva na 10 nebo 20 let, které zpravidla uzavírají koncepty z oboru gastronomie.
  • Výše vstupní investice se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 500 tis. do 1 mil. Kč a od 1 mil. do 5 mil. Kč. Výjimku tvoří franchisové koncepty z oboru gastronomie, kde vstupní investice přesahuje 5 mil. Kč.
  • Více než polovina systémů zveřejňuje výši průběžného poplatku, který se pohybuje od 2 % do 14 % z obratu. V průměru se průběžný poplatek pohybuje v rozmezí 3–5 % z obratu.
  • Výši marketingového poplatku uvedli respondenti v rozmezí 2–4 %.
  • Jako místa další uvažované expanze mimo ČR uváděly franchisové koncepty nejčastěji Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko nebo Rusko.
  • Jako klíčové vlastnosti ideálního franchisanta respondenti vyzdvihli zejména připravenost aktivně řídit a motivovat kolektiv, dispozice velmi dobrými komunikačními, organizačními a obchodními dovednostmi a potřebnou výši vlastního kapitálu.
  • Podporu svým franchisantům poskytuje většina franchisorů, ať už se jedná o školení, marketingovou podporu, provozní a manažerské poradenství nebo pomoc s výběrem lokality či s vybavením pobočky.

   

  Další článek