Skip to main content
Domovská stránka » Podnikání » FRANCHISING – ŠANCE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
ADVERTORIAL

Franchisingové systémy přináší řešení pro všechny, kteří chtějí začít podnikat a snaží se vyhnout rizikům, které budování vlastní firmy přináší. Jaké jsou výhody franchisingu?

Ing. Aleš Tulpa

majitel a jednatel společnosti AVEX systems

Úspěch v podnikání nemůže být nikdy garantován nebo zajištěn. Existuje však několik cest, jak jej dosáhnout a přitom se v maximální možné míře vyhnout podnikatelským problémům a rizikům, nebo je alespoň omezit na minimum. Jednou z nich je franchising,“ tvrdí Ing. Aleš Tulpa, majitel a jednatel společnosti AVEX systems, mezinárodní franchisový poradce a uznávaný expert v oblasti franchisingu s 25letou praxí.

Franchising umožňuje začít podnikat v relativně velmi krátké době. Přibližně do 3–4 měsíců po zaškolení a řádné přípravě ze strany franchisora, majitele franchisového konceptu, je možné zahájit vaše aktivity na trhu, a to pod zavedenou, praxí prověřenou a úspěšnou mezinárodní franchisovou značkou. Franchisor, tedy majitel konceptu, nabízí osvědčený podnikatelský „koncept na klíč“ pro úspěšné vybudování vlastních franchisových podniků, a to ve formě tzv. „franchisového balíku“. Franchisant přináší do této spolupráce kapitál pro provoz své vlastní provozovny, zůstává právně a ekonomicky samostatným podnikatelem a je aktivně zapojen do operativního řízení svého podniku.

Zájem o franchising na českém a slovenském trhu stále stoupá. Potvrzují to nejen průzkumy trhu, ale i růst počtu franchisových systémů. V roce 2000 bylo na českém trhu kolem 50 franchisových konceptů, v roce 2020 již asi 250 a kvalifikované odhady pro další vývoj franchisingu uvádí, že do roku 2025 by jich mohlo být až 330.

Podívejte se na nabídku franchisových systémů >

Franchisová forma se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podnikání. Je vhodná jak pro osoby právnické, tak i fyzické. Na základě našich zkušeností a praxe se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, ve službách a v gastronomii. Pro expanzi na nové trhy především do zahraničí se nejvíce využívá strategie označovaná jako master franchising,“ doplňuje Ing. Tulpa. Na základě master franchisové smlouvy získává nový master franchisant právo provozovat své vlastní franchisové podniky a současně oprávnění uzavírat franchisové smlouvy s dalšími zájemci o tento koncept. 

Zdroj: archiv AVEX systems

V České republice se zvyšuje poptávka po franchisovém způsobu podnikání, a to zejména ze strany středně velkých nebo začínajících podnikatelů, absolventů vysokých škol nebo manažerů českých i zahraničních společností. Franchising se stává alternativou jejich dalšího podnikatelského rozvoje, nebo jedinou cestou k tomu, aby obstáli v náročném tržním prostředí otevřeného evropského trhu.

Pokud máte zájem o franchising a chcete vědět více o jeho výhodách a možnostech, jakož i o nových franchisových systémech, které přichází na český a slovenský trh, sledujte internetové stránky společnosti AVEX systems nebo nás kontaktujte na emailové adrese [email protected] a telefonním čísle  +420 724 007 505.

Next article