Skip to main content
Domovská stránka » Podnikání » INOVACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
ADVERTORIAL

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) odhaluje klíčové technologické změny, kterými se u nás aktuálně zabývají malé a střední podniky. Díky zavedení jakých inovací mohou získat významnou konkurenční výhodu a co patří mezi dnes již nezbytné strategické investice?

Eva Svobodová, MBA

generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Pro malé a střední podniky (MSP) jsou prioritou inovace v oblasti výroby a automatizace s robotikou. Ochotu investovat do těchto oblastí pak projevují zejména výrobní firmy. Naopak kyberbezpečnost představuje méně prioritní oblast, do té více investují firmy obchodní. MSP pak nejčastěji přijímají nebo zavádí technologie řešící kybernetickou bezpečnost a nástroje pro vzdálenou spolupráci. Přestože v těchto oblastech oproti velkým firmám zaostávají, nejsou žádnými outsidery. U středních firem je podíl těchto technologií 46 %, u malých pak 31 %.

MSP jsou tradičně nejlepšími hospodáři – na rozdíl od korporátů nebo státu. Nekompromisně zvažují, co vynaložený náklad přinese, jakou získají přidanou hodnotu. Ukázalo se nám to již v průzkumu na téma automatizace-robotizace, a nejinak dopadly výsledky v případě digitalizace. Je tedy logické, že k největším motorům digitalizace v MSP patří zvyšování produktivity a snižování nákladů. Téměř ¾ dotazovaných firem navíc klade důraz na efektivitu v případě službového sektoru.

Proč být členem Asociace malých a středních podniků ČR? >

Nejčastěji zmiňovanou bariérou či výzvou pro MSP se při digitalizaci jeví nedostatek interních odborných znalostí či vědomostí. Problémem je ale někdy i outsourcing – specialistů je na trhu buď nedostatek, nebo je obsadí velké firmy, mnohdy i díky vládním incentivám, čímž se podkopává rozvoj sektoru MSP. K častým problémům však patří i nedostatečné zdroje na rozsáhlejší digitalizaci, současný propad ekonomiky, zvláště v sektoru B2B, který rozhodně inflační a vstupový tlak nepromítl do cen. Plán digitální transformace má přibližně 1/3 firem ze sektoru MSP. Ve službách je mnohdy snazší učinit další digitalizační krok, zatímco výrobní firmy musí velmi pečlivě zvažovat návaznost na současné nástroje a procesy i jejich integraci. Bez ohledu na velikost firmy je digitalizace jednoznačně trend, který se nejen prolíná napříč odvětvími, ale do některých oborů vnáší úplně nové možnosti a konkurenční výhody.

digitalizace
Zdroj: AMSP ČR

Pro budoucí růst a konkurenceschopnost MSP hraje robotika a automatizace, spolu s AI a strojovým učením klíčovou roli. Zavedení AI může přinést úsporu nákladů, zvýšení efektivity či produktivity a lepší analýzu dat. Financování technologických inovací převažuje u MSP z vlastních zdrojů, s výjimkou středně velkých podniků (50–249 zaměstnanců), které častěji využívají dotace. Investice MSP jsou zaměřeny na technologie s jasnou ekonomickou logikou.

V současném byznysu se data stávají klíčovým nástrojem pro strategické rozhodování. Zatímco větší podniky rozpoznávají význam dat, menší firmy je teprve začínají využívat jako strategický nástroj. V oblasti ochrany inovací 50 % středně velkých a průmyslových podniků chrání svá inovativní řešení průmyslovými právy. Na druhou stranu menší podniky často tuto ochranu zanedbávají kvůli omezeným zdrojům a neznalosti problematiky.

Next article