Domovská stránka » Podnikání » KORONAVIROVÁ KRIZE: JAK JI PODNIKATELÉ A FIRMY USTOJÍ?
 • Podnikání

  KORONAVIROVÁ KRIZE: JAK JI PODNIKATELÉ A FIRMY USTOJÍ?

  Místo pouhého spoléhání se na úvěry a pomoc od státu bude mnohdy potřeba zcela přepracovat obchodní strategii, seškrtat náklady a posílit prodej. Vhodné je také obrátit se na specialisty na krizový management a restrukturalizaci.

  Kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními na domácí i globální úrovni si mnoho podnikatelů a firem bude muset poněkud „utáhnout opasek“. Jak to může vypadat konkrétně? Heslo dne zní: Seškrtejte výdaje, zlepšete hospodaření, jednejte s dodavateli
  i zaměstnanci. V první fázi se pro ozdravení provozního cash flow nabízejí mimo jiné tyto možnosti: snížit zaměstnancům pracovní fond na 60 procent pracovní doby, snížit či odložit výdaje, které nejsou pro provoz firmy nezbytné, důsledně zlepšit hospodaření s pohledávkami či se zaměřit na rychlý přísun peněz pomocí skont, faktoringu a podobných nástrojů.

  Dále lze výrazně zlepšit hos-podaření se zásobami a v nejhorším případě – zde nabádám k velké obezřetnosti – existuje možnost sjednat s dodavateli dohody o placení formou směnky. Podnikatelé by se rovněž měli snažit vyjednat
  s dodavateli prodloužení doby splatnosti, se zaměstnanci pak možnosti nového systému za-interesovanosti – kupříkladu systém odměn více závislý na výsledku jak práce zaměstnanců, tak na celkové finanční výkonnosti samotné firmy.


  Jakmile odezní nejhorší, soustřeďte se na to, jak znovu rozjet prodej.

  Klíčové bude rychle nastartovat prodeje

  Zároveň je však velmi důležité uvědomit si, že jen škrtáním nákladů se z dané situace váš byznys nedostane. Musí se znovu nastartovat celé cash flow, tedy nejen „odtok“ peněz z firmy při optimalizaci nákladů, ale především „přítok“ peněz díky uskutečněným prodejům. Jakmile odezní nejhorší, soustřeďte se na to, jak znovu rozjet prodej. Začněte důsledně sledovat týdenní (někdy i denní) výhled cash flow. Pokud se cash-flow drží v záporných číslech, škrtejte v nákladech tak dlouho, dokud vám výhled cash flow neukáže kladný zůstatek. Tento úkol, stejně jako mnoho jiných v těchto časech bude obtížný, ale zároveň nezbytný pro návrat vašeho podnikání do normálu.

  Nespoléhejte jen na úvěry a nechte si pomoci od odborníků

  Ve střednědobém horizontu mohou firmy zvýšit okamžité příjmy, a tím zlepšit své cash flow, prodejem zbytných aktiv a získáním dalších finančních zdrojů. Ty z firem, kterým to finanční zdraví dovolí, mohou kromě podpory od státu for-mou bezúročných úvěrů a nejrůznějších úlev vždy využít i standardních komerčních cest financování podniku, tedy úvěry, leasingy a podob-ně. V této oblasti se ale roz-hodně vyplatí opatrnost. Pokud výhled reálně neukazuje na to, že se cash flow za rozumně krátkou dobu dostane do kladných hod-not, pak pouhé profinancování ztrátového podnikání přes nejrůznější půjčky vaši situaci nevyřeší. Nedává-li provozní cash flow smysl, je třeba radikálně změnit přemýšlení o vašem byznys modelu a zpracovat novou obchodní strategii podniku. Za důkladné zamyšlení stojí i varianta co nejdříve se obrátit na odborníky v oblasti restrukturalizace či krizového managementu. Čím déle pomoc od profesionálů odkládáte, tím více se snižují šance na to, že svůj podnik znovu postavíte na nohy.

  Jiří Jemelka
  J.I.P. pro firmy s.r.o.
  interim management provider

  Další článek