Domovská stránka » Podnikání » KOUČOVÁNÍ A MENTORING ZLEPŠUJE NEJEN PRACOVNÍ ŽIVOT
 • Podnikání

  KOUČOVÁNÍ A MENTORING ZLEPŠUJE NEJEN PRACOVNÍ ŽIVOT

  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock

  IVETA ŠTVARTÁKOVÁ

  členka Asociace Integrativních Koučů

  Vnímáte změnu potřeb a poptávky po koučování a vzdělávání v souvislosti s covidem?

  Ano, koučování je forma učení, která aktivně pracuje se změnou postojů a rozvojem nových způsobů myšlení. To se stalo v nové „době kovidové“ nutností. Zároveň nás covid naučil více využívat online prostředí, a tím se zpřístupnilo koučování i v době protiepidemických restrikcí. Někteří lidé stále mají z koučování obavy nebo je odrazují různé předsudky. Avšak ti, kteří jednou vyzkouší, přehodnotí svůj postoj a jsou i schopni předat svou zkušenost dál. To je pro nás velmi cenné a vážíme si každé zpětné vazby a sdílené reference.

  Jaké benefity mají pravidelná školení pro zaměstnance a management?

  Pozitivně ovlivňují firemní kulturu a vzájemně propojí členy různých týmů, kteří občas nemají ponětí, co obnáší práce kolegů vedle. Po takových školeních se pak mnohem snadněji daří sjednotit postoj zaměstnanců ke společné strategii, propojení procesů a lidí a ke vzájemnému respektu. Získané znalosti a dovednosti to ještě podpoří. Je důležité, aby lidé zažili při aplikaci do praxe rychlý úspěch, i kdyby drobný. K tomu je vede systém vzdělávání, jenž má nastavený cíl, popsaný rozdíl mezi původní úrovní a žádoucí vyšší úrovní. Školit jednotlivosti většinou bývá bohužel jen výstřel do tmy.

  Řeší muži a ženy odlišné problémy na pracovišti? 

  Muži popisují situace, které z různých důvodů cítí jako nezvládnuté. Při jejich rozboru se ukáže, že v jádru těchto situací leží ne zcela vhodný způsob interakce s ostatními kolegy a zbytečný projev autority, i když s dobrým úmyslem. Použili naučené vzorce myšlení nebo odpozorovali projevy leadera, které ale pro současnou firemní kulturu a potřeby firmy už nejsou nejvhodnější. Ženy řeší vnitřní konflikty, sebedůvěru, zbytečné obavy, podceňování se. Obě pohlaví řeší work‑life balance, time management, zvládání stresu. Pouze umět techniky ale nestačí, je vhodné pracovat i na rozvoji sebekoučovacího dialogu a na správných koučovacích otázkách.

  Máte k dispozici nějaké statistiky zastoupení žen a mužů v oboru koučování a mentoringu?

  Žádnou celkovou statistiku bohužel nemám. Ačkoli v naší Asociaci integrativních koučů (AIK) převažují ženy, máme mezi sebou i mužské stálice. Noví členové přicházejí z řad žen i mužů. K dnešnímu dni Asociace sdružuje 41 žen a 8 mužů.

  Jaké jsou aktuálně největší problémy, které v Asociaci řešíte a snažíte se je zlepšovat?

  Rozšiřujeme povědomí o koučinku jako o komunikačním principu, který je v denním životě každého člověka k nezaplacení. V práci, výchově, ve vztazích, work-life balance, plánování, v rozhodování… Koučink celkově učí jinak (růstově) přemýšlet, neplýtvat emocemi tam, kde je to zbytečné, ujasnit si co, proč a jak, získat lepší přehled o mapě vlastního života. Aktuálně jsme například se spolkem Můžeš podnikat zapojeni v projektu Solidarity koučink. Jde o pro bono koučování studentů, kteří si ujasňují své priority v podnikání a vlastně si tvoří vizi startu své vlastní budoucnosti.

  Které nadcházející akce související s koučováním, vzděláváním a rozvojem nejen v oblasti práce byste zájemcům doporučila?

  Asociace má svůj vlastní kalendář akcí pro členy, z něj vybírám např. setkání s názvem Triády, jejichž cílem je sdílení a inspirace mezi kouči AIK a udržování koučů v profesní kondici,dále například Koučování s nadhledem, které proběhne na rozhledně – zahrnuje společný výšlap a workshopy s představením koučovacích technik. Široké veřejnosti bych ráda doporučila již osmý ročník konference Koučink v praxi, tentokrát s podtitulem „Představ si a žij!“ Letos jsme se rozhodli pojmout konferenci netradičně a nově. Díky online možnostem chceme zpřístupnit atmosféru, zážitky a prostor pro osobní rozvoj lidem nejen z Ostravy. Více informací najdete na www.koucinkvpraxi.cz, kde můžete sledovat termín pro konferenci 2022.

  Další článek