Skip to main content
Domovská stránka » Podnikání » PLATFORMA BUSINESS LEADERS FORUM O DIVERZITĚ A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 • Podnikání

  PLATFORMA BUSINESS LEADERS FORUM O DIVERZITĚ A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock

  TEREZA KOUCKÁ

  ředitelka Business Leaders Forum (BLF)

  Které firmy se k diverzitě na pracovišti staví pozitivně a podporují ji?

  Dnes se již řada firem hlásí k diverzitě a především větší korporáty zavedly různé inkluzivní politiky. Mám-li být konkrétní, zmínila bych například společnost Tesco, člena Business Leaders Forum (BLF), která letos vydala svou historicky první zprávu o diverzitě a inkluzi pod názvem „V Tesco je každý vítán“. Další z našich členů, pojišťovna Kooperativa, programově podporuje osoby se zdravotním postižením a rodiče na MD/RD, věnuje se i mezigenerační diverzitě a podporuje rozvoj žen na vedoucích pozicích v Klubu manažerek.

  Jaká odvětví jsou v tomto směru nejpokrokovější?

  Trh je rozmanitý a nevnímám zde výrazné rozdíly mezi odvětvími. Koncepčně se zabývají diverzitou spíše větší hráči na trhu, nicméně i menší firma dokáže toto téma uchopit a přijmout za své. Business Leaders Forum bylo letos partnerem soutěže Firma roku – rovné příležitosti. Mezi oceněné se dostala třeba i rodinná firma mamacoffee. Na tomto příkladu je vidět, že k tomu, abychom udělali změny, není nutné být velkým korporátem s vysokým kapitálem. Samotné směrnice na podporu inkluze nic nezmůžou. Důležité je, jak se opatření promítnou do kultury společnosti a zda těmito hodnotami zaměstnanci žijí.

  Jaké firmy považujete za lídry ve společenské odpovědnosti, neboli CSR?

  Co se týká CSR, najdeme už na českém trhu příklady projektů a splněných cílů srovnatelné se zahraničními aktivitami. Právě takové příklady nejlepší praxe (best practices) každoročně prezentujeme na konferenci Leadership & CSR, kam rovněž zveme i lídry těchto firem, aby pohovořili o svém vztahu k CSR a udržitelnosti. Podpora vedení firmy při zavádění udržitelnosti do strategie společnosti je totiž klíčová. Z účastníků loňských ročníků můžu zmínit například Martina Diviše z Kooperativy, Renatu Horákovou z Oncomedu nebo Radima Passera z Passerinvestu. Všichi tito lídři mají k CSR blízký vztah, což se odráží i v jejich řízení byznysu.

  Myslíte si, že se home office stane v některých oborech standardem i v době postcovidové?

  Pandemie spustila revoluci ve využívání home office. Práce z domova, sdílené kanceláře a flexibilní pracovní doba však existovaly i před koronavirovou krizí. Věřím, že společnosti měly možnost vyzkoušet různé formy spolupráce a že si nakonec do budoucna zvolí ty nejefektivnější. Osobně jsem příznivcem home office, v našem týmu funguje.

  Je reálná vidina 4denního pracovního týdne jako nového standardu?

  Nepochybně budeme svědky vyšší míry automatizace, která ovlivní pracovní trh. Ale odhadovat počet dní pracovního týdne v příštích letech se neodvažuji. Uvidíme, co budoucnost přinese.

  Jaká jsou nejaktuálnější témata, která nyní v BLF řešíte?

  V BLF stojí udržitelnost na třech pilířích: životní prostředí, lidé a trh. To vše by každý lídr měl zohlednit ve strategii řízení firmy. Snažíme se měnit pohled na pojem CSR a jeho modernější ekvivalenty jako udržitelnost či ESG (Environmental, Social & Governance) v ČR a rozšiřovat jeho pochopení. Nemělo by jít jen o charitu, dárcovství atd. CSR nemá být pouze nákladovou položkou v rozpočtu. Naším heslem je „udržitelnost jako business case”. Když se zvolí vhodné CSR aktivity a dělají se správně, pozitivně ovlivňují byznys a promítnou se do jeho úspěchu.

  Co může diverzita (genederová, věková, etnická a další) společnosti přinést?

  Dneš již existuje řada výzkumů, které dokazují, že různorodé týmy dosahují lepších výsledků. Diverzita přispívá k vyšší výkonnosti, lepším obchodním rozhodnutím, a v neposlední řadě se promítá do finančních výsledků firmy. Ti, kdo podporují diverzitu ve své kultuře, také lépe obstojí na pracovním trhu – uplatní se u nich talentovaní zaměstnanci bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Mladší generace hodnotí společnosti dle jejich působení na okolí, komunity nebo životní prostředí jak v roli spotřebitelů, tak v roli uchazečů o zaměstnání.

  Myslíte si, že Covid ovlivnil podnikatelské prostředí navždy a že se do zaběhnutých kolejí už nikdy zcela nevrátíme?

  Věřím, že si z tohoto období můžeme mnoho odnést i do budoucna. Náročná doba nás nutí hledat nová řešení. To, jak se firmy dokázaly zaktivovat, zapojit do smysluplných projektů pro společnost a pomoci tam, kde to bylo potřeba, bylo skvělé. Dále i to, kolik za tu dobu vzniklo inovací a kolik lídrů změnilo svůj přístup k řízení byznysu. Jsem ráda, že témata udržitelnosti během pandemie nikam nezapadla – naopak se stala prioritou managementu firem a mluví se o nich stále více.

  Které nadcházející události, akce, semináře, online konference apod., zaměřenéna potřeby a problémy firem, byste doporučila zájemcům o tuto oblast?

  V září proběhl již 4. ročník konference Leadership & CSR, kterou Business Leaders Forum pořádalo letos ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Konference propojuje témata CSR a leadershipu, protože pro společenskou odpovědnost firem a podporu například diverzity je role vedení společnosti klíčová. V říjnu proběhne online celoevropský SDGs Summit, kde povedeme jeden z kulatých stolů na téma inkluze, na nějž zájemce srdečně zveme. A pořádáme i exkluzivní akci CEO Breakfast – snídani pro ředitele a členy představenstev na téma udržitelnost a aktuální výzvy v byznysu. O našich dalších setkáních, pravidelných CSR klubech a konferencích se dočtete více na webu: www.blf.cz

  Next article