Domovská stránka » Podnikání » ŽENY – HYBATELKY RODINNÝCH FIREM
 • Podnikání

  ŽENY – HYBATELKY RODINNÝCH FIREM

  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Photo: Adobe Stock

  ING. JAROSLAV KRUTÍLEK

  generální tajemník

  Ženy hrají v byznysu možná větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát podle jejich zastoupení v top managementech velkých společností. Výkon ekonomiky totiž podstatně ovlivňují i malé a střední podniky (SME). V souhrnném HDP Evropské unie tvoří tyto podniky nadpoloviční většinu. Velká část těchto společností, konkrétně 85 %, přitom patří mezi rodinné firmy, v nichž mají ženy důležité (a často i rozhodující) slovo.

  Také pro Českou republiku platí, že rodinné firmy jsou významnou a navíc stabilizující součástí ekonomiky. Řada z nich financuje své investice i provoz pomocí nebankovních finančních nástrojů. Většinu velkých poskytovatelů těchto produktů sdružuje Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA).

  „Malé a střední podniky obecně, mezi nimi tedy i rodinné společnosti, jsou v oblasti financování firem hlavní zákaznickou skupinou našich členů. Obvykle jde o klienty, kteří vyhledávají flexibilní financování ušité na míru jejich podnikatelským plánům. Na výběr mají paletu osvědčených a bezpečných produktů,“ říká Jaroslav Krutílek, generální tajemník ČLFA.

  O významu nebankovního financování svědčí i aktuální vývoj poznamenaný ekonomickými dopady pandemie. Mnozí podnikatelé nacházejí potřebné externí zdroje v nabídce členů ČLFA. Ti pomocí podnikatelských úvěrů, finančního nebo operativního leasingu profinancovali v letošním prvním čtvrtletí firemní investice za 19,46 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 12,2 %.

  Zhruba dvě třetiny obchodů připadly na financování automobilů. Nebankovní produkty ale mají mnohem širší uplatnění, například 5,57 miliardy korun podniky vyčerpaly na financování strojů a zařízení.

  „Snadná dostupnost nebankovních nástrojů je důležitým faktorem nejen v době zhoršeného ekonomického vývoje, ale třeba i při rozjezdu zásadních systémových změn na trhu. Proto předpokládáme, že členové ČLFA se budou výrazně podílet také na projektech spojených s očekávaným přechodem na elektromobilitu,“ konstatuje Jaroslav Krutílek.

  Vedle financování investic můžou podniky využít nebankovní produkty na financování provozu. V takovém případě přichází na řadu factoring. Ten funguje na principu postoupení krátkodobých pohledávek vyplývajících z faktur, které zákazník factoringové společnosti vystaví svým odběratelům. Factoring pomáhá firmám překlenout dobu, než jim zákazníci na základě vystavených faktur zaplatí za jejich zboží či služby. U nás přitom není výjimkou, že doba splatnosti dosahuje 90 nebo až 120 dní. Smysl factoringu spočívá v tom, že se klient dostane k penězům mnohem dříve – factoringová společnost mu proplatí podstatnou část fakturované částky, obvykle 80 až 90 %, bezodkladně po převzetí pohledávky. Zbytek obdrží poté, co jeho odběratel proplatí fakturu factoringové společnosti. Během pandemie se zájem o factoring zvýšil. V prvním čtvrtletí letošního roku stoupla celková hodnota postoupených pohledávek meziročně o 10,7 % na 50,4 miliardy korun.

  Na českém trhu působí desítky společností nabízejících produkty určené pro financování firem. Při výběru konkrétního poskytovatele je mimo jiné vhodné sledovat, nakolik se ztotožňuje s etickým přístupem k podnikání. „Bezpečným vodítkem je v této souvislosti členství v ČLFA. Naši členové jsou vázáni etickými předpisy asociace, které jdou v mnoha ohledech nad rámec již tak přísných zákonných ustanovení,“ dodává Jaroslav Krutílek.

  Další článek