Skip to main content
Domovská stránka » Udržitelnost a odpovědnost » SPOLEČNOST, KTERÁ AKTIVNĚ SÁZÍ BUDOUCNOST
 • Odpovědná budoucnost

  SPOLEČNOST, KTERÁ AKTIVNĚ SÁZÍ BUDOUCNOST

  Ve spolupráci s:
  Foto: R. JELÍNEK
  Ve spolupráci s:
  Foto: R. JELÍNEK

  Z průzkumů vyplývá, že Češi oceňují ekologicky smýšlející firmy, kterým není lhostejné životní prostředí. A jednou z cest, jak přírodu podpořit, je výsadba nových stromů. V rámci projektu iniciativy Sázíme budoucnost, jejímž partnerem je Ministerstvo životního prostředí, jednotlivci a firmy vysadili už 1 124 094 stromů.

  Jednou ze společností, která se do tohoto projektu zasazujícího se o zdravou krajinu zapojila, je i společnost RUDOLF JELÍNEK.

  Stromy jako lék pro krajinu

  Společnost RUDOLF JELÍNEK vnímá ovocné stromy nejen jako zdroj surovin, ale i jako důležitý krajinotvorný prvek a je si vědoma toho, že mají zásadní ekologický aspekt, tedy že eliminují ztrátu povrchových a podzemních vod a výsadba stromů pomáhá zmírnit dopady klimatických změn.

  Proto se v roce 2003 rozhodli navázat na tradici pěstování švestkových stromů na Vizovicku a pustili se do výsadby vlastních švestkových sadů.

  Vysazování stromů

  Postupně své sady rozšiřují a každoročně vysazují nové stromy. Dlouhodobým záměrem je vlastnit v České republice zhruba 200 ha vlastních výsadeb. Aktuálně je celková plocha sadů R. JELÍNEK 194 ha.

  Společnost vlastní švestkové sady o rozloze 97,2 ha, dále obhospodařuje 15 ha třešňových sadů a 81 ha meruňkových sadů. Již nyní jsou největším pěstitelem švestek v České republice.

  Naše sady spoluvytvářejí biokoridory a územní prvky ekologické stability krajiny.

  Foto: R. JELÍNEK z výsadby stromů

  Sady a jejich dopad na krajinu a živočichy

  Ve svých sadech společnost hospodaří v systému integrovaného pěstování ovoce, což znamená, že eliminují zásahy do přírody na minimum a pravidelně také mulčují a drtí větve, čímž zvyšují půdní úrodnost.

  „Naše sady spoluvytvářejí biokoridory a územní prvky ekologické stability krajiny. Jednoduše řečeno slouží pro migraci živočichů i rostlin mezi jednotlivými biocentry. Vedle toho stromy vytváří prostředí pro život dalších, na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. V zemědělské krajině pak slouží jako útočiště pro ptáky a hmyz“, upřesňuje Mgr. Jiří Koňařík, jednatel společnosti RUDOLF JELÍNEK sady s.r.o.

  Více o historii společnosti RUDOLF JELÍNEK, sadech a výrobě k přečtení zde.

  Využití energie z alternativních zdrojů

  RUDOLF JELÍNEK na přírodu však nemyslí jen prostřednictvím více než 100 000 stromů, které se nacházejí v jejich sadech, a podpory domácího zemědělství a českých dodavatelů.

  V letošním roce také nainstalovala 333 fotovoltaických panelů, díky kterým je schopná měsíčně ušetřit až třetinu energie dodávané ze sítě. Fotovoltaické elektrárny přispívají ke snižování emisí oxidu uhličitého, který je jednou z příčin rychlejšího oteplování Země.

  Významný vliv mají stromy i na zadržování vody v půdě, nezanedbatelný je zejména vliv lesů, které mají největší schopnost zadržovat vodu a také přeměňovat srážkovou vodu na tu podzemní.

  Jak stromy ovlivňují náš život?

  Výsadbu nových stromů podporuje i Ministerstvo zemědělství a Lesnicko-dřevařská komora. Podle Ing. Andrei Pondělíčkové z Lesnicko-dřevařské komory jsou lesy velmi důležitým a životodárným ekosystémem. Stromy totiž prokazatelně zlepšují kvalitu ovzduší a fungují i jako účinné lapače prachu.

  Zachycují zejména jemný prach, který je pro lidské zdraví nejvíce škodlivý. Kromě toho také ovlivňují i teplotu ovzduší. Dalo by se říct, že stromy fungují jako klimatizační jednotky a mohou zmírňovat extrémní teploty ve městech.

  Významný vliv stromů

  Významný vliv mají stromy i na zadržování vody v půdě, nezanedbatelný je zejména vliv lesů, které mají největší schopnost zadržovat vodu a také přeměňovat srážkovou vodu na tu podzemní.

  V neposlední řadě stromy snižují erozi půdy, při níž dochází k odnosu a přemísťování půdních částic. Kácením stromů se tedy zbavujeme klimatizačních, vodozádržných, kyslíkotvorných a dalších klíčových služeb. „Jen pro představu, ovocné sady R. JELÍNEK mají aktuálně „výkon“ jako 300 tisíc klimatizací“, dodává Andrea Pondělíčková.


  V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Stromy jako ekologický nástroj
  • Sady a jejich dopad na krajinu a živočichy
  • Využití energie z alternativních zdrojů
  • Jak stromy ovlivňují náš život
  Next article