Skip to main content
Domovská stránka » Technologie » DANA DRÁBOVÁ: JSME V BODĚ OBRATU PRO GLOBÁLNÍ ENERGETIKU
 • Technologie

  DANA DRÁBOVÁ: JSME V BODĚ OBRATU PRO GLOBÁLNÍ ENERGETIKU

  Adobe Stock

  I válka na Ukrajině se stala katalyzátorem radikálních změn v energetice, na které se musíme co nejrychleji adaptovat. Proč je zásadní zrychlit inovace v oblasti technologií?

  DANA DRÁBOVÁ

  Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

  Svět momentálně čelí nebývalé energetické, humanitární a klimatické krizi. Globální energetická krize ovlivňuje trhy se všemi primárními zdroji energie. Je to nový energetický svět s novou realitou – jsme v bodě obratu pro globální energetiku. Čeká nás období volatility a vysokých cen energií, ty budou obdobně jako ropné krize – pohánět inovace v oblasti výroby a účinnosti.

  Ropná krize 70. let přinesla rychlé zvýšení energetické účinnosti, například u spalovacích motorů. Přinesla také využívání jiných zdrojů energie, včetně jaderné. Nyní, i v důsledku války na Ukrajině, se začíná formovat radikálně nový energetický systém a je třeba pochopit nadcházející změny.

  Technologický pokrok jako nezbytnost

  I když jsme svědky obrovského pokroku v technologiích, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné turbíny a lithium-iontové baterie, technologický pokrok, který bude zapotřebí, vyžaduje skokovou změnu jak v rychlosti, s jakou k inovacím dochází, tak v rozsahu, ve kterém jsou nové technologie nasazovány.

  A tohoto pokroku je třeba dosáhnout způsobem, který učiní naše energetické systémy bezpečnější a odolnější. Bez výrazného zrychlení inovací v oblasti technologií v energetice nebudou země a společnosti po celém světě schopny splnit své závazky a v nadcházejících desetiletích dramaticky snížit své uhlíkové emise.

  Rychlost vývoje je zásadní

  Naléhavost energetických inovací se rozšiřuje do odvětví, která se po mnoho desetiletí významně nezměnila a která dosud nemají komerčně dostupné nízkouhlíkové možnosti. Vyžaduje rychlý vývoj technologického mixu. Nedocenění těchto naléhavých výzev v dnešní debatě o energetice by se mohlo vyvinout ve skutečný problém.

  Next article